Jongeren motiveren

Leer hoe je jongeren in beweging kunt krijgen

Jongeren zo begeleiden en inspireren dat ze uit zichzelf in beweging komen is een uitdaging. Intrinsieke motivatie lijkt iets ongrijpbaars; je kunt het niet bij iemand anders afdwingen. De kunst is om jongeren op een dusdanige manier te begeleiden en te inspireren dat ze uit zichzelf in beweging komen. Maar hoe doe je dat? Tijdens de inspiratiesessie of workshop Jongeren motiveren maak je kennis met de basisprincipes van motivatie. Je leert hoe motivatie werkt bij jongeren én wat dat betekent voor jouw rol en aanpak.

Boek motivatie binnenstebuiten

Wat kun je verwachten?

Tijdens de sessie introduceren we allereerst de zelfdeterminatietheorie en de onderliggende pijlers die zo belangrijk zijn om tot intrinsieke motivatie te komen: competentie, autonomie en verbondenheid. We lichten deze drie pijlers toe aan de hand van diverse onderzoeken en brengen deze tot leven met actuele praktijkvoorbeelden en filmpjes met jongeren. 

Door een persoonlijke motivatietest in te vullen, reflecteren de deelnemers verder op hun eigen dominante basisbehoeften. 

In de workshopsetting gaan we samen dieper in op de toepassing naar jullie werkveld en kijken we hoe jullie deze basisprincipes kunnen toepassen in jullie organisatie en context.

Varianten binnen contexten

Afhankelijk van de doelgroep en doelstelling van de sessie kunnen we verder inzoomen op subthema’s als:

  • Motiveer je jonge medewerkers.
  • Jongeren motiveren om te leren.
  • Motivatie en studiekeuze.  

Waarom deze inspiratiesessie/workshop?

Jongeren lijken soms niet vooruit te branden. Volwassenen maken zich vaak druk om de motivatie van jongeren; of ze nu ouder zijn of docent, trainer of werkgever. Het gevoel overheerst vaak bij hen dat er meer uit te halen zou zijn. Ze dromen van jongeren die intrinsiek gemotiveerd zijn. Die leren omdat ze het vak zo leuk vinden, die uit eigen beweging tijd en toewijding stoppen in een bepaalde hobby, en die vol enthousiasme beginnen aan een vervolgopleiding nadat ze die weloverwogen hebben gekozen. In de praktijk is intrinsieke motivatie lang niet altijd vanzelfsprekend. En sterker nog: volwassenen die teveel pushen, brengen onbewust de motivatie om zeep.

Professionals die weten hoe intrinsieke motivatie werkt, begrijpen beter wat er nodig is om jongeren te begeleiden en inspireren.

Voor wie is deze inspiratiesessie of workshop?

Deze sessies bieden we aan voor professionals die met jongeren werken, zoals:

  • Onderwijsprofessionals: docenten en mentoren/SLB’ers;
  • Praktijkopleiders en stagebegeleiders;
  • Zorgcoaches.

Hoe lang duurt de sessie en wat kost het?

De sessie duurt 3 tot 5 kwartier voor een inspiratiesessie en twee tot drie uur voor een workshop.

€ 1.750 ex BTW voor een inspiratiesessie.
€ 2..000 ex BTW voor een workshop.

Te combineren met de volgende cursussen

Voorlichting geven aan studiekiezers

Verbeter je voorlichtingsverhaal! En sluit optimaal aan bij de behoeften en belevingswereld van (jonge) studiekiezers.

Voor meer informatie en mogelijkheden vul onderstaand formulier in: