5 tips voor een succesvolle open dag

Suzanne Dölle
23 januari 2020

Een vervolgopleiding kiezen is voor jongeren een lastige opgave. Hoe vind je een opleiding die bij je past, uit de vele honderden studierichtingen? Veel jongeren schuiven de keuze voor zich uit of blijven eindeloos twijfelen tussen opleidingen. Bezoek aan een open dag is voor veel jongeren bepalend in hun studiekeuze. Na de open dag weten ze welke opleidingen ze van hun lijstje schrappen en in welke opleidingen ze zich verder gaan verdiepen. Youngworks voert voor veel scholen een open dag scan uit. In dit artikel delen we vijf bevindingen die we daar zien.

1. Eerst naar de open dag en daarna online verdiepen

Jongeren starten het zoekproces offline en gaan daarna online verder exploreren: “Ik wil het eerst met mijn eigen ogen zien op de open dag. Als het me dan wat lijkt, kijk ik wel verder op de site.” Op de open dag zijn ze vooral op zoek naar concrete en eerlijke informatie over de opleiding: “Vaak hoor je allemaal reclamepraatjes op de open dag. Daarom vind ik het goed als er ook een student aan het woord komt.”

2. Sfeer proeven op de open dag

Op de open dag komen jongeren de sfeer proeven en kijken of ze zich thuis kunnen voelen op deze school met deze docenten (verbondenheid): “Het voelde goed. We werden welkom ontvangen. Overal stonden studenten die je hielpen.” Jongeren willen graag concreet weten wat hen te wachten staat het komend jaar. Of de studie aansluit bij hun vakkenpakket en of ze de studie aankunnen (competentie): “Ik kom van het mbo, dus ik weet niet of ik deze opleiding wel kan doen, dat ga ik nu uitzoeken.” Tot slot willen ze erachter komen of de studie aansluit bij hun interesse en drijfveren (motivatie): “Door de open dag weet ik zeker dat deze studie echt niets voor mij is.”

3. Bezoek open dagen vergroot kans op juiste studiekeuze

Uit onderzoek van Evelyne Meens (Fontys) blijkt dat er minder studieuitval is onder studenten die zich vooraf goed oriënteerden op hun studiekeuze. Hoe meer voorlichtingsactiviteiten jongeren hebben bezocht, hoe groter de kans dat ze de juiste keuze maken en niet uitvallen of switchen. Meens geeft aan dat het van groot belang is dat er op open dagen een realistisch beeld wordt gegeven van de inhoud en moeilijkheidsgraad van de opleiding. Goede voorlichting op de open dag leidt tot een bewuste studiekeuze en een betere match.

4. Open dag selfie

Moeders zijn vaak de motor achter het bezoek aan de open dagen. Zij schrijven hun kinderen tijdig in voor de open dagen. De voorlichtingspresentaties van populaire opleidingen zitten vaak al lang van tevoren vol waardoor een last minute bezoek van de open dag niet mogelijk is. Sommige jongeren worden door hun school verplicht om open dagen te bezoeken in het kader van LOB (Loopbaan Oriëntatie en -Begeleiding). Als bewijs dat ze zijn geweest, moeten jongeren een selfie maken op de open dag en een kort verslag van hun ervaringen.

5. Het studiekeuzeproces

Voor veel jongeren is de open dag de belangrijkste informatiebron in het studiekeuzeproces. Toch bezoekt ruim een kwart van de havo/vwo-leerlingen (en een nog groter aandeel vmbo’ers) nooit een open dag. Veel van deze jongeren gaan niet naar de open dag omdat ze nog niet weten welke opleidingen ze willen gaan doen. Hogescholen spelen hier steeds beter op in door de open dagen breder breder te profileren. Jongeren kunnen langskomen om domeinen te verkennen in plaats van te luisteren naar presentaties van specifieke opleidingen.

Concrete handvatten om de open dag af te stemmen op studiekiezers

Het is dus belangrijk dat onderwijsinstellingen hun open dagen goed afstemmen op de behoeften van jonge studiekiezers, én hun ouders. Tijdens onze open dagen scans gaan we in gesprek met bezoekers op de open dag. Hoe ervaren ze de ontvangst en sfeer op school? Wat vinden ze van de voorlichtingspresentatie? Wat pakken ze eruit op? Wat missen ze? Wat zijn verbeterpunten? Welke andere opleidingen en scholen gaan ze bezoeken? Wat gaan ze doen na de open dag?

We kijken door de ogen van studiekiezers naar de open dag en plaatsen de ervaringen in onze benchmark van tientallen open dagen scans voor uiteenlopende opleidingen. Een Open Dagen Scan levert concrete tips en adviezen op om de open dag van jouw opleiding beter aan te laten sluiten op de doelgroep. Wil je meer hierover weten? Lees dan hier alle informatie.

Open dagen scan