Werkwijze

Vanuit de jongerenwereld naar een werkbare oplossing

In ons werk ontwikkelen wij werkbare oplossingen waarmee je organisatie succesvol wordt met jongeren als doelgroep. Denk hierbij aan een gezondere leefstijl, jonge werknemers die graag langer blijven, leerlingen die betere toekomstkeuzes maken of meer bezoek aan een museum.  Het perspectief én belang van jongeren is cruciaal voor succes. Dit doen we op basis van 20 jaar ervaring, een netwerk van experts én natuurlijk de doelgroep zelf. Met verschillende methodieken zoals co-creatie, kwalitatief onderzoek en kwantitatief onderzoek maken we alle keuzes uit het perspectief van jongeren.

Op basis van inzicht definiëren we de kansen bij de doelgroep. Vanuit deze mogelijke oplossingen gaan we met de doelgroep samen op zoek naar de oplossing die tot succes leidt. Samen met onze opdrachtgever en eventueel (bestaande) partners realiseren we de oplossing en sturen we op succes.

Ervaring geeft voorsprong
Sinds 1999 onderzoeken wij jongeren en hun leefwereld over alle mogelijke onderwerpen en ontwikkelen we oplossingen in de vorm van nieuwe producten, diensten, interventies en campagnes. Deze ervaring en ons netwerk van relevante experts brengen we bij elk vraagstuk in. Elk project krijgt een vliegende start vanuit onze kennisbasis. Vanuit onze nieuwsgierigheid duiken we in jouw specifieke uitdaging en doelgroep om tot de beste oplossing te komen.

Drie invalshoeken
Als wij over jongeren als doelgroep praten, kijken we altijd vanuit drie invalshoeken. Hieruit definiëren we wie je doelgroep is en waar mogelijke kansen zitten.

  1. Jong zijn: jongeren van nu doorlopen net als 20 jaar geleden een aantal fasen in hun identiteitsontwikkeling en biologische ontwikkeling. Inzichten in hun ontwikkeling zijn daarmee tijdloos en waardevol om grotere behoeften te doorgronden.
  2. Generatiekenmerken: jongeren van nu – of we het nou hebben over generatie Y (Millennials) Generatie Zelf (Gen Z) of Generatie Alfa (de jonge kids van nu); ze groeien allemaal op in een andere tijd. Doordat ze tijdens hun vormende jaren beïnvloed worden door andere trends, verschillen ze van voorgaande generaties. Dat maakt ze uniek en soms moeilijk grijpbaar. Welke trends zijn relevant voor jouw vraagstuk?
  3. Sociaal-demografische verschillen: het maakt nogal uit waar je opgroeit en welke waarden en mogelijkheden je vanuit huis meekrijgt. Over wie hebben we het nou precies?

De rol van jongeren
We brengen altijd eerst behoeften en drijfveren van jongeren in kaart. Afhankelijk van wat we al weten, kan dat op basis van een gerichte deskresearch, met kwalitatief onderzoek, kwantitatieve zekerheid of de ontwikkeling van een segmentatiemodel.

In onze visie bedenken jongeren niet zelf de oplossing voor jouw uitdaging. Dat doen wij als experts, maar jongeren maken oplossingen wel beter en vooral werkbaar. De sleutel tot succes zit vaak in details. Jongeren spelen daarom in het hele proces een cruciale rol.

Jongeren reflecteren op oplossingen en verrijken die vanuit hun eigen behoeften en creatieve denkkracht. Daarvoor benutten onze moderatoren verschillende creatieve werkvormen en gesprekstechnieken. Als opdrachtgever ben je betrokken om mee te denken vanuit kansen in de eigen organisatie en te reflecteren op haalbaarheid. Zo komen we tot oplossingen die werken, vanuit relevantie voor jongeren, potentiële impact en haalbaarheid.

Waar de uitdagingen die we kraken altijd over jongeren gaan, is de onderzoeksdoelgroep breder. Zo doen we ook onderzoek onder ouders en docenten. Om tot optimale oplossingen te komen – zoals beter onderwijs, gezonder gedrag – moeten we ook de beïnvloeders van jongeren begrijpen en bereiken.