Werkwijze

Vanuit de jongerenwereld naar een werkbare oplossing

Wij ontwikkelen werkbare oplossingen die je organisatie succesvol maakt bij jongeren. Denk aan een gezondere leefstijl, jonge werknemers die graag langer blijven, leerlingen die betere toekomstkeuzes maken of meer jonge museumbezoekers. In onze aanpak is het perspectief én belang van jongeren cruciaal. Hoe we dat bepalen? Op basis van 20 jaar ervaring en ons netwerk van experts én natuurlijk jongeren zelf. Met verschillende methodieken, zoals co-creatie, kwalitatief onderzoek en kwantitatief onderzoek, brengen we het perspectief van jongeren in kaart.

Op basis van inzicht definiëren we de kansen bij de doelgroep. Vanuit deze mogelijke oplossingen gaan we met de doelgroep samen op zoek naar de oplossing die tot succes leidt. Samen met onze opdrachtgever en eventueel (bestaande) partners realiseren we de oplossing en sturen we op succes.

Ervaring geeft voorsprong

Sinds 1999 onderzoeken wij jongeren en hun leefwereld rondom alle mogelijke onderwerpen en ontwikkelen we oplossingen in de vorm van nieuwe producten, diensten, interventies en campagnes. Deze ervaring en ons netwerk van relevante experts brengen we in bij elk vraagstuk. Elk project krijgt vanuit die kennisbasis een vliegende start.

Drie invalshoeken

Als wij over jongeren als doelgroep praten, kijken we altijd vanuit drie invalshoeken. Zo definiëren we je doelgroep en waar mogelijke kansen zitten.

  1. Jong zijn: jongeren van nu doorlopen, net als 20 jaar geleden, een aantal fasen in hun psychologische, fysieke en neurobiologische ontwikkeling. Inzichten in hun ontwikkelproces zijn daarmee tijdloos en waardevol om grotere behoeften te doorgronden.
  2. Generatiekenmerken: jongeren van nu – of we het nou hebben over generatie Y (Millennials) Generatie Zelf (Gen Z) of Generatie Alfa (de jonge kids van nu); ze groeien allemaal op in een andere tijd. Doordat ze tijdens hun vormende jaren beïnvloed worden door andere trends, verschillen ze van voorgaande generaties. Dat maakt ze uniek en soms moeilijk grijpbaar. Welke trends zijn relevant voor jouw vraagstuk?
  3. Sociaal-demografische verschillen: het maakt nogal uit waar je opgroeit en welke waarden en mogelijkheden je vanuit huis meekrijgt. Over wie hebben we het nou precies?

De rol van jongeren

We brengen altijd eerst behoeften en drijfveren van jongeren in kaart. Afhankelijk van wat we al weten, kan dat op basis van een gerichte deskresearch en kwalitatief onderzoek. Dit kunnen we verder staven met kwantitatieve data of de ontwikkeling van een segmentatiemodel.

In onze visie bedenken jongeren niet zelf de oplossing voor jouw uitdaging. Dat doen wij als experts. Maar jongeren maken die oplossingen wel beter en vooral werkbaar. Want de sleutel tot succes zit vaak in details. Jongeren spelen daarom in ons hele proces een cruciale rol.

Jongeren reflecteren op oplossingen en verrijken die vanuit hun eigen behoeften en creatieve denkkracht. Daarvoor benutten onze moderatoren verschillende creatieve werkvormen en gesprekstechnieken. Als opdrachtgever ben je betrokken om mee te denken vanuit kansen in de eigen organisatie en te reflecteren op haalbaarheid. Zo komen we tot oplossingen die werken, vanuit relevantie voor jongeren, potentiële impact en haalbaarheid.

Waar de uitdagingen die we kraken altijd over jongeren gaan, is de onderzoeksdoelgroep breder. Zo doen we ook veel onderzoek onder ouders en docenten. Om tot optimale oplossingen te komen – zoals beter onderwijs, gezonder gedrag – willen we immers ook de beïnvloeders van jongeren begrijpen en bereiken.

Youngworks is partner van het Data & Insights Network. 

Van inzicht naar realisatie

Op basis van inzicht definiëren we de kansen bij de doelgroep. Vanuit deze mogelijke oplossingen gaan we met de doelgroep samen op zoek naar de oplossing die tot succes leidt. De laatste stap is het realiseren van de oplossing, samen met onze Academy en zusterbedrijf Young & Handsome, designbureau voor jongeren.