expertise

Duurzaamheid

Klimaatverandering en ecologische achteruitgang zijn steeds zichtbaarder en raken ons nu en in de toekomst. Wat doet dit met jongeren? Wij zien een tweedeling: een groeiende groep jongeren maakt zich zorgen, zoekt naar handelingsperspectief en laat ook van zich horen; als bewuste consument, als activist, of betrokken werknemer. Tegelijk is er ook een substantiële groep die vanuit beperkte kennis of interesse nog weinig urgentie ervaart.

Organisaties – van corporates tot overheden, ngo’s en onderwijsinstellingen – zoeken vanuit noodzaak en idealisme naar manieren om bij te dragen aan de duurzame transitie. Daarvoor hebben ze de inspiratie, energie en ideeën van de jongste generatie heel hard nodig. Omdat jongeren zelf nog niet aan de knoppen zitten, moeten we ze ruimte geven en actief betrekken om verandering te realiseren. Dan is de vraag: Welke jongeren passen bij het doel dat je nastreeft? En hoe betrek je hen op een manier waarop jongeren zich serieus genomen voelen?

Vragen

Case

Naar alle cases