expertise

Onderwijs

In de meest heftige fase van je leven – in ieder geval biologisch gezien – is onderwijs een rode draad. Het legt een belangrijke basis onder je ontwikkeling als mens. Zelfs als je besluit niet of nauwelijks naar school te gaan, vormt onderwijs je. Het geeft je leven richting. Daarin de juiste keuzes maken is een complex proces. Je kan zelfs discussiëren of een goede keuze bestaat. Wat wel vaststaat is dat je jongerenleven gevoelsmatig voorbij is zodra je klaar bent met je opleiding. Werk en meer verantwoordelijkheden doen hun intrede en vrije tijd neemt af. School is de periode waarin je leven vol belofte is.

Juist daarom is onderwijs een expertise van Youngworks. Wij weten ook niet altijd wat de juiste keuze is. Wel weten we hoe je voorlichting gehoor vindt bij jongeren, hoe je opleidingen laat groeien of hoe je een klas gemotiveerd houdt.

Cases Onderwijs

Naar alle cases