probleemstelling

Hoe pakken we hybride voorlichting aan?

Juiste mix van online voorlichting en voorlichting op locatie
Veel onderwijsinstellingen organiseren sinds de coronapandemie een mix van events op locatie én online. Hybride voorlichting wordt de nieuwe standaard. Maar wat doe je online en wat offline? Is het aanbod aanvullend of bied je het parallel aan? In welke fase nodig je jongeren uit om op locatie te komen sfeer proeven en wat bied je de ouders aan? Kortom: hoe richt je de voorlichting in zodat je goed aansluit bij het keuzegedrag en behoeften van jongeren en hun ouders?

Aanpak: Hybride voorlichting
Het afgelopen jaar hebben we diverse mbo’s, hogescholen en universiteiten begeleid bij hun aanpak van hybride voorlichting. In twee werksessies maakt jullie team (onderwijs, voorlichting, communicatie), onder begeleiding van onze experts, een concreet actieplan voor de voorlichtingsaanpak. Zo komen we tot een optimale mix van online en offline activiteiten die aansluit bij jullie doelgroep én jullie onderwijsinstelling. We baseren de keuzes op behoeften van studiekiezers en toetsen de ideeën en richtingen tussentijds bij de doelgroep.

Afspraak maken?
Wil je eens vrijblijvend hierover doorpraten?
Vul je gegevens hieronder in en we nemen contact met je op.

Verder lezen

Verder lezen