Hoe geef je invulling aan een hybride voorlichtingsaanpak?

Marjolein Bos
6 september 2021

De zomervakantie zit erop. Voor bijna alle eerstejaarsstudenten betekent dit een eerste real life kennismaking met de onderwijsinstelling waar ze de aankomende jaren zullen vertoeven. Zij hebben zich hoofdzakelijk online kunnen oriënteren. Terwijl de meesten dit liever anders hadden gezien. Onderwijsinstellingen kiezen voor komend jaar voor een hybride vorm van voorlichting. De verschillen in aanpak en invulling zijn echter groot. De vraag is dan ook: hoe geef je als onderwijsinstelling het best invulling aan deze hybride voorlichtingsaanpak?

Verkenners en verdiepers
Afgelopen jaar heeft Youngworks tientallen onderzoeken gedaan voor ROC’s, hogescholen en universiteiten over het studiekeuze en online voorlichting. In al onze onderzoeken zien we duidelijk twee type studiekiezers terug: verkenners en verdiepers. Verkennende studiekiezers zijn nog sterk zoekende in welke richting en opleidingen passen bij hun interesses en kwaliteiten. Zij oriënteren zich breed en onderzoeken verschillende mogelijkheden. Verdiepers hebben daarentegen al duidelijker voor ogen welke richting ze op willen en twijfelen vaak over een of enkele opleidingen. Zij willen vooral ervaren en beleven of deze richting ook echt bij ze past. Gedurende het studiekeuzeproces kunnen verkenners, naarmate ze hun eigen interesses en het opleidingsaanbod beter overzien, opschuiven naar de categorie verdiepers. Andersom geldt het net zo goed. Verdiepers kunnen tijdens hun keuzeproces erachter komen dat de richting die ze op wilden toch niet goed bij ze past. Dan begint het proces weer opnieuw.

Ons advies is om bij de invulling van een hybride voorlichtingsaanpak rekening te houden met de grote verschillen in behoeften tussen deze groepen en de vragen die ze hebben.

Online voorlichtingsactiviteiten als teaser voor bezoek aan de onderwijslocatie
Het algemene beeld dat wij van studiekiezers hebben gekregen, is dat bepaalde voorlichtingsactiviteiten uitstekend online kunnen blijven plaatsvinden. Ook na de corona-periode. Vooral de overdracht van algemene- en praktische opleidingsinformatie kan online blijven. Voor verkenners zijn online voorlichtingen een prettige en efficiënte manier om zich te oriënteren. We hoorden van veel jongeren dat ze het stiekem best fijn vonden om zich thuis, in hun eigen omgeving, op verschillende opleidingen te oriënteren en lekker anoniem vragen te stellen. Online activiteiten, zoals webinars en Q&A’s, lenen zich er goed voor om te inspireren en informeren. Deze activiteiten kunnen jongeren verleiden om de onderwijslocatie te bezoeken en zich verder te verdiepen in de opleiding.

Tegelijkertijd zullen niet alle studiekiezers dit in de praktijk gaan doen. Ook vóór corona bezochten lang niet alle jongeren een onderwijsinstelling. Het is een utopie om te denken dat dit in een hybride vorm wel gebeurt. Er zullen altijd jongeren zijn die met weinig informatie over de opleiding en zonder echte kennismaking aan de opleiding beginnen.
De studiekiezers die wél naar de onderwijslocatie gaan, willen daar sfeer proeven, persoonlijk contact met docenten en ouderejaars studenten en ervaren wat ze gaan leren tijdens de opleiding bijvoorbeeld door een mini-college te volgen. Dit zijn activiteiten die zij bij voorkeur in het echt willen ervaren en die gevoelsmatig niet online kunnen plaatsvinden. Deze offline activiteiten dienen tevens als toetsingsmiddel. Door workshops te volgen, krijgen jongeren een realistisch beeld van de opleiding en kunnen ze gemakkelijker bepalen of de opleiding aansluit bij hun verwachtingen.

“Ik wilde graag een beeld krijgen bij de school. Daarom ben ik stiekem met mijn moeder de onderwijslocatie gaan bezoeken terwijl dat eigenlijk niet mocht vanwege corona.”

Brede voorlichting helpt jongeren een weg te vinden door het opleidingsaanbod
Veel jongeren vinden het moeilijk om in hun oriëntatiefase een weg te vinden in het enorme en diverse aanbod van opleidingen. Onderwijsinstellingen kunnen jongeren hierbij helpen door ze eerst kennis te laten maken met verschillende interessegebieden (domeinen). Dit kan al op de middelbare school. Denk aan voorlichting over alle technische opleidingen, of juist alle opleidingen rondom zorg. Zo voorkom je dat jongeren een interessante opleiding over het hoofd zien en neem je ze meer bij de hand mee door het aanbod.

“Het is slim om naar middelbare scholen te gaan, dan maak je het contact gelijk persoonlijker. Toen MBO Amersfoort bij mij op school langskwam ging ik daarna ook kijken naar de opleidingen die ze aanboden. En je kan al gelijk je eerste vragen aan iemand stellen.”

Ook bij de nieuwe hybride aanpak blijft de vraag welke voorlichtingsactiviteiten jongeren – verkenners en verdiepers – het beste ondersteunen om een weloverwogen keuze te maken. Welke online activiteiten voorzien blijvend in een behoefte? Komend jaar ligt er een kans om op basis van de nieuwe aanpak in gesprek te gaan met jongeren en hun ouders. Wat vinden zij van de nieuwe aanpak? Wat zijn hun behoeften, ervaringen en tips?

Meer weten?
Heb je vragen naar aanleiding van dit artikel? Of heb je behoefte aan onderzoek of advies over de inrichting van een hybride voorlichtingsaanpak? Neem dan contact met ons op.

Lees meer