cases

Jongeren interesseren voor Civiele Techniek

“Het onderzoek van Youngworks gaf ons heldere inzichten in de drijfveren van de huidige generatie. Het gaf ons de handvaten om het innovatieve van civiele techniek beter te verwoorden naar studiekiezers en dat merken we nu in de interesse voor de opleiding.” – Yvon van der Meer, Manager Communication TU Delft

Aanleiding: instroom onder druk

De bacheloropleiding Civiele Techniek van de TU Delft heeft een goed toekomstperspectief. Civiele Ingenieurs hebben veel invloed op onze leefomgeving en zijn hard nodig om allerlei uitdagingen in Nederland en ver daarbuiten op te pakken. Denk bijvoorbeeld aan klimaatbestendig bouwen in steden, grote kustbeschermingsprojecten en fundamenteel anders omgaan met grondstoffen. Terwijl het tekort in het werkveld toeneemt, staat de instroom van jongeren die kiezen voor de opleiding juist onder druk. Tijd voor de TU Delft om op zoek te gaan mogelijkheden voor groei van het aantal studenten.

Vraag

Hoe kan de bachelor Civiele Techniek zorgen voor groei van de instroom? De opleiding zet daarbij in op duurzame groei: jongeren die weloverwogen kiezen voor de opleiding. Het scheppen van heldere verwachtingen en daarmee voorkomen van onnodige uitval, is een belangrijk speerpunt.

Aanpak van het traject

Youngworks werkt volgens een vaste methodiek aan de verbetering van de instroom in opleidingen. We volgden deze stappen:

  • We maakten een scan van alle huidige voorlichting en communicatie van de opleiding: primair de open dag en de website. Wat valt ons hierin op?
  • Met een kernteam van direct betrokkenen bij de opleiding trapten we af. Hierin nemen zowel hoogleraren als collega’s marketing/communicatie deel. We maakten een eerste analyse van de instroom en verschillende doelgroepen die kiezen voor de opleiding. Wat zijn hun drijfveren? Wat heeft de opleiding jongeren te bieden? Waar liggen mogelijk kansen voor duurzame groei?
  • Kansen voor de opleiding werkten we vervolgens uit in stimulusmateriaal om voor te leggen aan de doelgroep. Hierin maakten we de koppeling tussen enerzijds drijfveren van de (potentiële) doelgroep en anderzijds de inhoud en voorbeelden uit de opleiding en het bijbehorende toekomstperspectief.
  • Vervolgens interviewden we een mix van studiekiezers en huidige studenten in online individuele interviews. In deze gesprekken verkenden we eerst persoonlijke drijfveren, overwegingen en ervaringen in de oriëntatie op opleidingen. Hierna zoomden we in op de opleiding: spontane beelden, reacties op de huidige voorlichting en nieuwe kansen voor het verhaal. Waar worden ze enthousiast van? Hoe kan de opleiding zich nog beter profileren?
  • In het adviesrapport belichtten we twee sporen. Waar liggen de belangrijkste kansen voor de profilering: de verbinding tussen het verhaal over de opleiding en de drijfveren van de doelgroep? En: wat betekent dit concreet voor voorlichting en communicatie met de studiekiezers?
  • In een werksessie met het kernteam bespraken we ons advies. Wat kan de TU Delft anders doen op de eerstvolgende open dag? Op welke punten adviseren we de webpagina’s aan te passen? En welke veranderingen zijn nodig om nieuwe doelgroepen jongeren te bereiken?

Inzicht

Civiele Techniek is een innovatiever en maatschappelijk relevanter vakgebied dan veel jongeren nu denken. De TU Delft heeft een leidende positie op het vlak van innovatie. Door de inspirerende voorbeelden van projecten beter uit te lichten en verbeelden, kan de opleiding meer jongeren aanspreken.

De onderzoeker over dit traject

Joris Schuurman over het traject met de TU Delft:

“Het leuke van dit type trajecten is dat je zelf altijd weer nieuwe inzichten opdoet, omdat elke opleiding en het bijbehorende werkveld uniek is. Die zoektocht is leuk: wat voor fascinerende dingen gebeuren er tijdens de opleiding die nog niet goed terugkomen in het verhaal? Bij een vakgebied als Civiele Techniek stuit je op de meest onverwachte innovaties. De puzzel is dan vervolgens om te bepalen waar het interessant wordt voor een nieuwe groep jongeren.”

Resultaat

De instroom in de opleiding Civiele Techniek is dit studiejaar met 10% toegenomen.

‘”Met de inzichten uit het onderzoek van Youngworks konden we de inhoud van de communicatie over de opleiding en de voorlichtingsevenementen op een inspirerende manier beter laten aansluiten op de drijfveren van de doelgroep. Bezoekers van de open dagen schreven zich vaker in voor verdiepende evenementen zoals meeloopdagen. Uiteindelijk realiseerden we een groei van 10% in de inschrijvingen voor Civiele Techniek.’” – Yvon van der Meer, Manager Communication TU Delft

Bekijk hier de online informatie over de bacheloropleiding Civiele Techniek.

Meer weten?

Wil je meer weten over deze case of heb je een vergelijkbare vraag? Neem contact op met Joris Schuurman.