probleemstelling

Hoe verbeteren we de instroom van jongeren?

Instroom in opleiding of school staat onder druk
Veel opleidingen en scholen krijgen te maken met teruglopende leerlingenaantallen. Soms speelt dit al een paar jaar, soms komt het onverwachts. Komt het door de krimp in de regio? Ligt het aan ons imago of ons onderwijs? Vergelijkbare opleidingen en scholen blijven wel stabiel of groeien zelfs. Wat is er nodig is om de instroom te verbeteren? En hoe stimuleren we dat ze vervolgens succesvol de eindstreep halen?

Kijken door de ogen van je doelgroep
De afgelopen jaren ondersteunden we vele onderwijsinstellingen die kampen met een terugloop in aantal leerlingen en studenten. Door te kijken door de ogen van de doelgroep, komen we tot verrassende inzichten en kansrijke richtingen die houvast bieden bij de herprofilering van je opleiding of school. Altijd met oog voor de kernkwaliteiten van de opleiding.

Effectieve aanpak: Vergroot je instroom
Samen met jullie kernteam gaan we aan de slag op dit vraagstuk. Wij nemen je opleiding of school onder de loep, van communicatie tot locatie. Dat doen we vanuit onze expertise en de doelgroep. We houden werksessies, doen een expertreview op jullie communicatiemiddelen. We maken een concurrentieanalyse van het Umfeld en gaan in gesprek met studiekiezers, de huidige studentenpopulatie, medewerkers, ouders en stakeholders. Zo bouwen we aan een nieuwe profilering en concrete kansen om de instroom de komende jaren te verbeteren.

Afspraak maken?
Wil je eens vrijblijvend hierover doorpraten?
Vul je gegevens hieronder in en we nemen contact met je op.

Meer lezen over ons werk in dit veld?

Naar alle cases