cases

Hogere instroom studenten elektrotechniek

Instroom studenten in een jaar tijd met ruim 25% verhogen.

Vraag
De opleiding Elektrotechniek van Hogeschool Windesheim ziet veel vraag naar studenten vanuit het bedrijfsleven. Ondanks die grote vraag stromen te weinig studenten in. Hoe kan Windesheim het tij keren?

Aanpak
Door enerzijds voorlichting te verbeteren, maar ook te kijken naar de motivatie van studenten in de opleiding. Vanuit het perspectief van jongeren bracht Youngworks kansen in kaart. Hiervoor namen we onze bestaande kenniskaders als vertrekpunt en pasten we die samen met het team van de opleiding toe op de voorlichting en opleidingsinhoud. De volgende kaders stelden we centraal:

  • Het keuzeproces of de ‘student journey’ van studiekiezers: Welke behoeften aan informatie hebben ze wanneer?
  • Drijfveren van studiekiezers, o.a. op basis van het Bèta&TechMentality-model: Op welke drijfveren kan de opleiding zich scherper richten in voorlichting én de inhoud van de opleiding zelf?
  • Zeven werelden van Techniek: Kan de opleiding door bewuster gebruik te maken van diverse contexten een bredere groep aanspreken?
  • Motivatietheorie: Welke kansen liggen er voor Elektrotechniek als je kijkt vanuit de behoefte aan verbinding, groei en autonomie?

Tijdens een workshop met het team van Elektrotechniek ging de opleiding zelf in subgroepjes aan de slag op basis van onze eerste reflectie. Studenten van de opleiding namen actief deel en deelden hun ongezouten mening over verbetermogelijkheden. Het team van Elektrotechniek vervulde vervolgens een cruciale rol: door eigen ideeën in te brengen, nieuwsgierig te zijn, te willen verbeteren en concrete acties te formuleren. Youngworks onderzocht vervolgens met een Open Dag Scan wat het effect is van de doorgevoerde veranderingen en waar nog kansen liggen voor verbetering.

Resultaat
De opleiding heeft het verhaal op de website en tijdens voorlichtingsactiviteiten aangescherpt, om daarmee beter in te spelen op de drijfveren en informatiebehoefte van studiekiezers. Tegelijkertijd zijn er in de opleiding veranderingen doorgevoerd om studenten optimaal te motiveren. De opleiding is er – mede door deze veranderingen – in geslaagd de instroom in een jaar tijd met ruim 25% te verhogen.