cases

Een nieuwe onderwijsvisie voor ROC Friese Poort

Situatie
ROC Friese Poort wilde met het aantreden van een nieuw College van Bestuur komen tot een nieuw strategisch plan voor 2017 – 2022. Daarbij had het ROC de wens om op een goede en originele manier in gesprek te gaan met stakeholders en zo tot een optimale opbrengst van de gesprekken te komen.

Opdracht
Ontwikkel een nieuwe onderwijsvisie voor ROC Friese Poort en betrek hierbij onze studenten, docenten, ouders/verzorgers, medewerkers en regionale partners.

Aanpak
We gingen van start met een trends- en marktverkenning, waarin we met de klant relevante trends in onderwijs, arbeidsmarkt en maatschappij in kaart brachten. Hierna hebben we serie van gesprekken en co-creatiesessies gefaciliteerd. Hierbij lag de focus op trends en ontwikkelingen in de maatschappij en de gevolgen voor het onderwijs. We zijn gestart met co-creatiesessies waar in totaal meer dan 500 betrokkenen actief aan deelnamen. Daarnaast faciliteerden we ronde-tafelsessies met stakeholders op bestuurlijk niveau en alle studenten van ROC Friese Poort kregen een online poll met stellingen voorgelegd.

Resultaten
Uit al deze sessies destilleerden we de rode draad. Zo werd duidelijk dat alle betrokken partijen brede vorming van studenten erg belangrijk vinden. Denk hierbij aan sociale vaardigheden en aan het ontwikkelen van een moreel kompas om studenten verder te brengen als toekomstig professional maar ook als mens. Ook bleek een intensievere samenwerking en dialoog met het werkveld een belangrijk ontwikkeldoel te zijn. Op basis van alle input kwam het Visiedocument ‘Wendbaar onderwijs, Waardevolle mensen’ tot stand.

Met dit document heeft ROC Friese Poort haar koers voor de komende jaren bondig samengevat.

Wil je meer weten over over hoe wij deze opdrachten aanpakken?

Klik hier