“Bewustwording van het bestaan van generatieverschillen is een eerste noodzakelijke stap”

Youngworks
1 november 2022

Doen bedrijven genoeg om beginnende en jonge werknemers te behouden? Techniekpact interviewde Yvonne van Sark en Anne Lisa Mudde voor hun nieuwsbrief over goed werkgeverschap op de technische arbeidsmarkt. “Bewustwording van het bestaan van generatieverschillen is een eerste noodzakelijke stap” aldus Yvonne.

Lees hier het hele artikel. Hieronder een gedeelte uit het artikel.

Generatieverschillen: durf oog te hebben voor het perspectief van jongeren

De krapte binnen de arbeidsmarkt zorgt ervoor dat werkgevers het niet langer voor het zeggen hebben. De keuze is reuze voor werknemers. Veel organisatie zijn bezig met “employer branding”, hoe behoud ik mijn mensen en hoe trek ik nieuw personeel aan. Hoe ga ik om met jonge werknemers? Als goede werkgever moet je ervoor zorgen dat ze zich in je bedrijf thuis voelen. Daar schort het nog wel eens aan. Youngworks denkt dat het beter kan. Hoe? Door meer oog te hebben voor het perspectief van jongeren en het wederzijdse begrip tussen generaties te vergroten.

Generatieverschillen: uit welke generatie kom jij en waar zitten de verschillen?

Oudere werknemers komen uit een andere tijd. De zestigers van nu groeiden op als generatie X, in de jaren tachtig waarin ze te maken hadden met een hoge werkloosheid. Een baan vinden was een groot goed. De schoolverlaters anno 2022, generatie Z, kijken heel anders tegen werken aan. Yvonne werkt in haar trainingen met de genereratietijdlijn om de deelnemers een eerste inzicht te geven als het gaat om de verschillende generaties. ‘We hebben veel te maken met generatie Z, geboren tussen 2001 en 2015, twintigers, de digital natives. Opgegroeid in tijden van onzekerheid en dreiging, in een globaliserende wereld en gewend om veel dingen tegelijk te doen. Ze werken hard, zijn mondig, vrij, rationeel & initiatief, non-conformistisch en ze durven ongewone vragen te stellen. Maar ze zijn ook onzeker, snel verveeld en hebben een korte spanningsboog. Dat zijn eyeopeners en dat vraagt om een specifieke aanpak. Ik vraag de deelnemers ook terug te denken aan de tijd dat ze zelf jong waren. Dat werkt. Ze krijgen meer oog voor het perspectief van hun jonge beginnende collega’s.’ Met oog voor de verschillende perspectieven die horen bij verschillende generaties kan gewerkt worden aan een betere samenwerking.

Ook collega Anne Lisa Mudde werd geïnterviewd, o.a. over de onderzoeken die zij onlangs voor bijvoorbeeld opdrachtgevers in de Technische sector uitvoerde. Hiervoor verwijzen we graag naar het hele artikel. 

Meer over jongeren

Al sinds 1999 werkt Youngworks met een kernteam van onderzoekers, adviseurs en trainers; en met een uitgebreid netwerk, van wetenschappers tot designers aan verschillende vraagstukken rondom jongeren (en hun toekomst). We schrijven regelmatig blogs en longreads, bekijk hier onze blogs. Ook is onze kennis gebundeld in verschillende boeken. Bekijk hier ons aanbod.

Wil jij je met collega’s verdiepen in dit onderwerp? Of wil je verkennen wat dit betekent voor jullie organisatie? Neem dan contact met ons op.