Generatie Proeverij – Van Boomers tot Generatie Z

Youngworks
6 december 2021

Wij geloven erin dat mensen meer delen dan dat ze verschillen. Naast onze overeenkomsten hebben we echter ook te maken met een rijke verscheidenheid aan individuele verschillen: levensfaseverschillen, cultuurverschillen, genderverschillen en wat niet meer? Een dynamische mix in deze sterk diverserende wereld. Leeftijdsverschillen en, in het verlengde, generatieverschillen horen ook in het rijtje thuis. Een – door de vergrijzing- steeds actueler thema. Maar hoe zit dat nou, welke verschillen zijn er tussen generaties? Hoe overbruggen we de verschillen en hoe benutten we de brede generatiemix op de werkvloer?

Om dit inzichtelijk te krijgen maakte Youngworks samen met Generations INC. een hernieuwde Generatietijdlijn, met daarin een overzicht van alle werkzame generaties. In het nieuwe jaar, op dinsdag 25 januari ‘22 organiseren we voor geïnteresseerden een gratis online Generatie Proeverij!

Meer weten over de Generatietijdlijn? Klik hier.

Avocado’s en electrische fietsen
Het thema Generaties leidt nogal eens tot vraagtekens en ergernissen. ‘Zijn we niet teveel aan het generaliseren? Het zijn stereotypen.’ ‘We maken de generatiekloof onnodig groot.’ Terechte kritische kanttekeningen. Zeker in de marketingwereld wordt er te pas en te onpas gestrooid met stereotype beelden. Millennials zijn avocado etende, selfie nemende prinsenkinderen. En vijftigplussers scheuren door de stad op electrische fietsen.

Naast de onvermijdelijke disclaimer dat we niet onnodig moeten versimpelen, zien wij wel degelijk generatieverschillen. Alleen al de bewustwording van die verschillen levert begrip op voor elkaar. En dat inzicht draagt niet alleen bij aan een betere onderlinge samenwerking, maar ook aan meer betrokkenheid en bevlogenheid op bijvoorbeeld de werkvloer.

Appje naar de baas?
Elke generatie kijkt met een andere bril naar werk, vanuit een andere visie en andere behoeften. Dit resulteert in andere ideeën over concepten als leiderschap, loopbaanpad, ontwikkeling, work-life balance. ‘Een appje naar de baas; ok of not done?’ ‘Elke drie jaar een andere baan, teken van ambitie of gebrek aan loyaliteit?’ ‘Hoogte salaris, op basis van lengte dienstverband of prestatie?’ Met steeds de hamvraag: wat is de norm? We zien nu dat waarden als je hart volgen, verbonden zijn, transparantie, maatschappelijke bijdrage leveren, persoonlijke groei en diversiteit steeds belangrijker worden. Opvallend is dat de jongste generatie op de werkvloer vooral deze nieuwe waarden uitdragen en dat is merkbaar in organisaties. Zij brengen een geheel nieuwe visie op werk met zich mee en de kloof met de oudere generaties lijkt groter dan ooit.

Deelnemen aan onze Generatie Proeverij?
Wil je meer weten over de generaties en in het bijzonder de jongste generaties? Dinsdag 25 januari ’22 organiseren wij rond lunchtijd (12:00 – 13:15) een online Generatie Proeverij. In vijf kwartier krijg je een inkijkje in de wereld van generaties, verzorgd door Youngworks & Generations INC.!