Jongeren en het Apostolisch Genootschap

Suzanne Dölle
12 juli 2022

Wat willen jongeren van het Apostolisch Genootschap? Welke behoeften hebben ze ten aanzien van zingeving? En wat hebben ze nodig om zich verbonden te voelen met het Apostolisch Genootschap? 
Youngworks zocht het uit.

Het Apostolisch Genootschap is een plaats voor religieus-humanistische zingeving. De organisatie is bezig een eigentijds jongerenprogramma te ontwikkelen en schakelde ons in.

We hielden individuele online interviews met jonge leden (18-25 jaar) over hun behoeften en beleving. Het onderzoek leverde mooie inzichten op over jongeren en zingeving en manieren waarop het Apostolisch Genootschap nog beter op hun behoeften kan inspelen.

In dit artikel in het blad Stroom lees je meer over de vraag vanuit de klant en over onze onderzoeksaanpak. Zo zegt onderzoeker Suzanne Dölle in het artikel: “In de interviews deden we ook enkele denkoefeningen, zoals de schoenen- metafoor. Daarbij lieten we de jongeren uit een reeks foto’s kiezen welke schoen voor hen het Apostolisch Genootschap representeert en vervolgens welke schoen het zou moeten worden. Dat leverde mooie associaties op.”

Meer lezen? Download hier het artikel uit Stroom.