Jongeren prikkelen tot lezen

Yvonne van Sark
1 april 2022

Het leesgedrag van Nederlandse jongeren baart zorgen. Ze lezen steeds minder en, misschien wel erger, ze beleven er ook weinig plezier aan. Voor Cubiss schreef Youngworks hierover een whitepaper, die gericht is op zowel docenten in het voortgezet onderwijs als professionals bij bibliotheken. Met als boodschap:

Iedereen kan een leesbevorderaar zijn.

Bijna één op de vier 15-jarigen leest niet op het niveau dat nodig is om goed te kunnen functioneren op school en in de maatschappij. Zorgwekkende cijfers, omdat het juist op jonge leeftijd zo belangrijk is leeskilometers te maken. Jongeren die weinig lezen missen maatschappelijke kansen, maar ook inspirerende, betekenisvolle verhalen die hun inlevingsvermogen vergroten. Wat weer belangrijk is voor allerlei andere vaardigheden en domeinen.

Daarom doken we enthousiast en nieuwsgierig in de vraag die Cubiss ons stelde: Hoe prikkelen we het leesgedrag bij jongeren (12 – 18 jaar)? Cubiss ondersteunt organisaties in Noord-Brabant en Limburg die zich bezighouden met vraagstukken rondom lezen, leren en informeren. Denk aan het onderwijs, organisaties in het sociaal domein en bibliotheken.

We verdiepten ons in de literatuur en voorbeelden en schreven in samenwerking met Cubiss een digitale publicatie die een overzicht biedt van inzichten uit actuele onderzoeken en handvatten en concrete tips om jongeren te stimuleren om te gaan lezen. Deze publicatie is geschreven voor zowel docenten in het voortgezet onderwijs (en dan niet alleen de docenten Nederlands) als professionals bij bibliotheken die werken met vmbo-, havo- en vwo-scholieren.

We laten in de whitepaper zien hoe iedereen een leesbevorderaar kan zijn richting jongeren. Belangrijke ingrediënten daarbij zijn: persoonlijk enthousiasme, aansluiten op hun belevingswereld, het leveren van maatwerk én het hanteren van een brede kijk op lezen.

Inhoud Jongeren en Lezen

De publicatie is opgedeeld in vier delen:

  • Verkenning van het begrip lezen.
  • De belevingswereld van jongeren: waar zijn 12- t/m 18-jarigen zoal mee bezig? Wat vinden ze belangrijk? En hoe kan je hierop aanhaken voor leesbevordering?
  • Actuele gegevens over het leesgedrag van jongeren. Hoeveel tijd besteden ze aan lezen? Wat lezen ze zoal? Wat zijn voor hen drijfveren om te willen lezen? En ook: wat houdt ze tegen?
  • Wat is de rol die het onderwijs en bibliotheken kunnen innemen om jongeren te stimuleren meer te lezen?

Meer weten of de whitepaper downloaden? Klik hier.

Meer over jongeren

Al sinds 1999 werkt Youngworks met een kernteam van onderzoekers, adviseurs en trainers; en met een uitgebreid netwerk, van wetenschappers tot designers aan verschillende vraagstukken rondom jongeren (en hun toekomst). We schrijven regelmatig blogs en longreads, bekijk ons blog. Ook is onze kennis gebundeld in verschillende boeken. Bekijk hier ons aanbod.