Jongeren en muziekeducatie

James Smith
10 april 2019

Tot een bepaalde leeftijd is het voor muziekverenigingen nog vrij makkelijk om aansluiting te vinden bij kinderen. Maar op het moment dat jongeren de overstap maken naar het voortgezet onderwijs wordt dit een uitdaging. Hoe behouden we (deze) jongeren en hoe krijgen we ze geïnteresseerd om muziek te blijven maken? 

Om ideeën en antwoord op deze vraag te formuleren verzorgde Youngworks op zaterdag 9 februari de workshop ‘Jongeren porren voor muziek’ bij De Muzelinck in Oss, tevens de initiatiefnemer van deze bijeenkomst. Het evenement kwam mede tot stand door een samenwerking met het LKCA, de Brabantse Bond van muziekverenigingen en Kunstloc Brabant.

De aanleiding

Wij vroegen Marleen van Dooren (projectmedewerker Muzelinck) wat de aanleiding vormde om deze bijeenkomst te initiëren.

“Tijdens een netwerkbijeenkomst met een aantal muziekverenigingen uit de regio kwam dit onderwerp een keer aan bod. Het boeien en binden van jongeren is een problematiek die (al jaren) speelt bij muziekverenigingen. Door het bespreekbaar te maken en het inzicht dat het om een gezamenlijke uitdaging gaat, kwam ook de behoefte om er iets mee te doen.

Ik kwam Youngworks tegen op een conferentie van het LKCA en ging met ze in gesprek over de mogelijkheden. Zo is de sessie Jongeren porren voor muziek ontstaan.”

Hoe zag de bijeenkomst eruit?

“Het begon met een interactieve presentatie die de deelnemers actuele inzichten gaf over het puberbrein en hoe motivatie werkt bij jongeren. Met deze kennis gingen de ruim 100 deelnemers na de plenaire sessie in subgroepen met elkaar aan de slag.
De intervisievorm zorgde voor het inspireren van elkaar, samen verkennen van mogelijke oplossingsrichtingen en het delen van best practices.”

Foto: Frank Vergoossen

Quote: “Jongeren lopen liever in een leuk jack met logo van de muziekvereniging, terwijl de oudere generatie met weemoed terugkijkt naar het dragen van het uniform.”

Op 24 maart werd de Dag van de Toekomstmuziek georganiseerd, en daar verzorgde Miek Crouzen (Youngworks) een vervolgworkshop inclusief een jongerenpanel. Zeer interessant was de confrontatie tussen jong en oud, bijvoorbeeld met betrekking tot een delicaat onderwerp als de kledingvoorschriften. Jongeren lopen liever in een leuk jack met een logo van de vereniging rond en zijn daar trots op, terwijl de oudere generatie met weemoed terugkijkt naar het dragen van het uniform.

Nog een mooi voorbeeld waarbij geluisterd wordt naar de jongere is een casus van een jonge student die graag wil blijven spelen. Ze heeft van de vereniging ruimte gekregen om zonder repetitieverplichting verbonden te blijven. De enige voorwaarde is dat ze op niveau blijft. Tevens speelt de vereniging flexibel in op haar behoefte door de contributie aan te passen zolang ze student is.

Wil je meer weten over de uitkomsten? Lees dan het verslag dat door de Klankwijzer is geschreven over beide sessies:

sessie 1 – pagina 2

sessie 2 – voorpagina

Kan jouw organisatie, muziekvereniging of kunstencentrum ook een stimulans gebruiken in het verbinden met jongeren als doelgroep? Lopen jullie met vragen rond over de nut en de noodzaak of de aanpak? Wij verzorgen graag een sessie op maat. Neem hiervoor contact op met James Smith: james@youngworks.nl