Jongeren over de Tirannie van het NU

Yvonne van Sark
11 mei 2022
Om de planeet leefbaar te houden voor toekomstige generaties, moeten we leren goede voorouders te worden, zo stelt de Britse filosoof Roman Krznaric in zijn boek ‘De goede voorouder’. Mensen en organisaties moeten de tirannie van het korte-termijndenken zien te ontworstelen en meer oog krijgen voor de lange termijn. Waarom is dat zo belangrijk? Hoe doe je dat? En kunnen jonge mensen helpen bij die ambitie?
Over deze vragen organiseerde Youngworks onlangs samen met het Lunar Institute een bijeenkomst. De ontmoeting tussen generaties faciliteerden we door drie jonge duurzame voorlopers uit te nodigen om hun kijk op het thema te belichten; jonge twintigers, nog aan het studeren of net klaar en ieder volop actief bij initiatieven rondom duurzaamheid en rechtvaardigheid.
‘Je moet risico’s durven nemen, want alleen dan komt systeemverandering van de grond.’ Susanne Euser, Jonge Klimaatbeweging
Welke inzichten leverde het op?
  • De urgentie van langetermijndenken wordt breed gevoeld. Of het nu gaat om plastic soup, de energietransitie, gezondere voeding of sociale ongelijkheid; de kop in het zand steken kan als organisatie niet meer. De tijdgeest vraagt om andere producten en anders stellen strengere overheidsregels de norm.
  • Jongeren kijken vaak net anders tegen problemen aan dan oudere generaties. Zo kun je veel tijd en geld stoppen in het verduurzamen van auto’s, maar wat als jongeren een auto minder als statussymbool zien en net zo lief het OV of de fiets nemen?
  • Het betrekken van jongeren bij langetermijnuitdagingen geeft inspiratie en nieuwe ideeën, maar gebeurt nog veel te weinig. Zoals een deelnemer opmerkte: ‘Eigenlijk zou elk bedrijf iemand onder de 35 in de boardroom moeten hebben, want jongeren kunnen het kortetermijndenken challengen en zij begrijpen de mindset van de jongste generatie.’
  • De inspiratie gaat voor ons allemaal uit van de mensen die dóen. Van mensen, jong én oud, die langetermijndoelstellingen omzetten in actie in het hier en nu en daar dagelijks aan werken.
Wil je meer lezen over hoe jongeren denken over de Tirannie van het NU? Lees dan dit artikel van Yvonne van Sark en Niels Hansen dat deze maand verscheen in de Marketing Tribune.
En wil je ook met jongeren in gesprek over een duurzame toekomst? Neem dan contact met ons op.