Wat weten we nu over Generatie Alpha?

Sjanne de Haan
31 augustus 2022

Na Generatie Z komt er een nieuwe generatie aan: Generatie Alpha (of Generatie Alfa)! In dit artikel zoomen we verder in en delen we eerste bevindingen over deze hele jonge nieuwe generatie. Omdat Generatie Alpha haar formatieve jaren nog moet gaan beleven, is heel veel nog onzeker. Maar… wat weten we al wel? 

Hoe oud is Generatie Alpha?

Generatie Alpha wordt meestal afgebakend als de groep geboren tussen 2010 en 2025. Die indeling wijkt iets af van onze eigen indeling, waarbij we Generatie Z omschrijven als het cohort tussen 2001 en 2015. Hoe dan ook, de jongste leden van de generatie moeten nog geboren worden; de oudste leden zijn nog kind en zitten nog op de basisschool. 

Een generatie is opgebouwd uit een periode van 15 jaar. Er zijn tal van indelingen en benamingen van verschillende generaties. Youngworks baseert zich op de wetenschappelijk getoetste indeling van de Nederlandse generatie-expert Henk Becker.

Generatiedenken stelt dat generaties ontstaan doordat leeftijdgenoten in hun formatieve jaren, tussen hun 10e en 25e levensjaar, gedeelde ervaringen meemaken. Babyboomers waren jong in de roaring sixties en seventies; generatie X maakte de tachtiger jaren bewust mee. Om die reden kunnen we over generatie Alpha nog niet hele grote uitspraken doen. Veel hangt immers af van de manier waarop de wereld zich ontwikkelt de komende jaren. 

Over andere generaties weten we veel meer, zoals je ook kunt zien in onze generatietijdlijn. 

Waar komt de naam Generatie Alpha vandaan?

De naam ‘Generatie Alpha’ is bedacht door een onderzoeker uit Australië genaamd Mark McCrindle. Hij zou in 2008 een enquête hebben afgenomen die een hele lijst met potentiële namen opleverde. Veel namen hadden een technologisch haakje. Namen die het niet hebben gehaald zijn: ‘onliners’, ‘generation surf’, ’technos’, ‘generation hope’ en ‘savoirs’.

Een populaire optie was Generatie A. Maar McCrindle vond het gek om bij een generatie die zo belangrijk gaat worden voor het vormgeven van de toekomst terug te gaan in het Latijnse alfabet (na generatie X, Y, Z…). Hij besloot voor het Griekse alfabet te gaan. Het is waarschijnlijk van tijdelijke aard en misschien wordt het toch nog één van bovenstaande termen. Bij Generatie X stond de X aanvankelijk symbool voor nader te bepalen. In Nederland werd dit ook ‘de verloren generatie’ of ‘generatie Nix’ genoemd. Generatie Y worden vaak ‘millennials’ genoemd en generatie Z noemt men vaak ‘Gen Z’.

Kenmerken Generatie Alpha

Naar verwachting de rijkste, hoogstopgeleide en meest technologisch onderlegde generatie die opgroeit terwijl de wereld in de brand staat…

generatie alpha infographic

generatie alpha mccrindle infograpic

Bron: McCrindle

Hieronder een opsomming van cijfers, kenmerken, verwachtingen en verwachte onzekerheden van Generatie Alpha.

Hieronder een opsomming van cijfers, kenmerken, verwachtingen en verwachte onzekerheden van Generatie Alpha.

Demografisch

 • Generatie Alpha zijn mensen (lees: kinderen) geboren tussen 2010 en 2025.
 • De meeste kinderen die onderdeel uitmaken van deze groep hebben millennials als ouders. In Nederland zijn er momenteel 3 miljoen millennials; wereldwijd zijn dat er meer dan 2 miljard.
 • Vaders hebben een andere en actievere rol in de opvoeding en zijn meer aanwezig in de kindertijd van deze generatie. Mogelijk zal dit invloed hebben op de gezinsdynamiek en daarmee de ontwikkeling en het gedrag van Generatie Alpha.
 • Generatie Alpha gaat een kleinere groep zijn dan andere generaties door een teruglopend geboortecijfer (zie onderstaande afbeelding), en er lijkt voorlopig een klein overschot te zijn aan mannen. Klein detail: voor het eerst sinds tijden is er weer een kleine babyboom waarneembaar, waarschijnlijk was COVID-19 hiervan de oorzaak.
 • Generatie Alpha komt vaak uit minder grote gezinnen, waarbij ouders niet veel thuis zijn omdat zij beiden moesten werken. Hun ouders waren gemiddeld 30 jaar oud toen zij een eerste kind kregen. 
 • De eerste golf van Generatie Alpha zal volwassen zijn rond 2030. Tegen die tijd is het percentage aan zestigers nog niet eerder wereldwijd zo hoog geweest.
 • Eerdere generatie kregen later een relatie, kinderen en gingen later met pensioen. De verwachting is dat Generatie Alpha dergelijke mijlpalen ook weer gaat uitstellen. 
 • Binnen Generatie Alpha is meer diversiteit aan etniciteit, omdat millennials meer relaties aangingen met mensen van een andere etniciteit dan voorgaande generaties.
 • De kosten van opvang zijn hoog. Mede hierdoor spelen grootouders vaak een grote rol in de levens van Generatie Alpha.
bevolkingspiramide generatie 2022 generatie alpha artikel

Bron: CBS

Mediagedrag

 • Hun ouders laten al eerder toe dat hun kinderen schermen gebruiken. Ze zijn opgegroeid met een tablet of smartphone in hun hand en het woord ‘schermtijd’ is ze niet vreemd. Zij zullen waarschijnlijk opgroeien in een wereld waar de AVG-wetgeving verder wordt aangescherpt en waar binnen het onderwijs ruimte wordt gemaakt voor web-developement en mediawijsheid. Ze hebben vaak al een digitale footprint doordat ouders al social media accounts hebben aangemaakt. Uit onderzoek van GoDaddy blijkt dat 38% van de millennials ouders al iets als een domein (website) heeft aangemaakt, of overweegt die aan te maken. Ander onderzoek van  Gerber toont aan dat 40% van de moeders voor hun kind een social media kanaal aanmaken.
 • Onder andere de World Health Organization maakt zich zorgen over de impact van mediagedrag op deze jonge doelgroep. Er zijn steeds meer jongeren met gezondheidsproblemen die indirect of direct zijn veroorzaakt door de hoeveelheid schermtijd. Problemen met zicht en overgewicht vormen een dreiging. In 2019 onderzocht JAMA Pediatrics of de hoeveelheid schermtijd ook effect had op de ontwikkeling van het brein. De onderzoekers ondervonden dat het gedeelte van de hersenen dat gaat over cognitieve en taalkundige vaardigheden qua ontwikkeling achterblijft wanneer de peuters elke dag meer dan een uur schermtijd hadden. Kinderarts en onderzoek John Hutton reageerde op dit onderzoek en gaf aan hoe baanbrekend het is omdat de hersenen de eerste vijf jaar van een mensenleven een behoorlijke ontwikkeling doormaken. Een andere studie van het RIVM (in samenwerking met AMC, Nederlands Herseninstituut en Lifelines) toont aan dat schermtijd ook invloed heeft op slaap. Het blijft kortom een spannende vraag wat de gevolgen op de lange termijn zullen zijn voor deze jonge doelgroep.
 • Generatie Alpha zal het meest globaal verbonden zijn en waarschijnlijk langer en meer onderwijs genieten en meer mogelijkheden hebben door voortschrijdende technologie.

Gezondheid

Ook qua gezondheid is het spannend hoe deze generatie zich gaat ontwikkelen.

We zijn benieuwd hoe deze generatie zich verder ontwikkelt en of onderstaande verwachtingen kloppen wanneer we gaan terugblikken over een aantal jaar. In elk geval is er ook veel onzekerheid. De wereld krijgt met steeds extremere uitdagingen te maken als het gaat om klimaatverandering, biodiversiteit, terrorisme, schaarste aan grondstoffen. Of gaat Generatie Alpha hier straks heel anders naar kijken….?  Wat denk jij?

Overige bronnen:
Rapportage van Ofcom over gebruik van o.a. tablets
Generatie Alpha door McCrindle

Meer over jongeren

Al sinds 1999 werkt Youngworks met een kernteam van onderzoekers, adviseurs en trainers; en met een uitgebreid netwerk, van wetenschappers tot designers aan verschillende vraagstukken rondom jongeren (en hun toekomst). We schrijven regelmatig blogs en longreads, bekijk hier onze blogs. Ook is onze kennis gebundeld in verschillende boeken. Bekijk hier ons aanbod.

Wil jij je met collega’s verdiepen in dit onderwerp? Of wil je verkennen wat dit betekent voor jullie organisatie? Neem dan contact met ons op

Leer jongeren beter begrijpen en bereiken!

Er zijn in Nederland zo’n 3 miljoen jongeren tussen de 10 en 25 jaar. Welke jongeren vormen jouw jonge doelgroep? In de eerste cursus van de Youngworks Online Academy genaamd Basisopleiding Jongeren als doelgroep ga je deze vraag vanuit de belevingswereld van jongeren beantwoorden

– Met de opgedane kennis ga je jouw jonge doelgroep nog beter begrijpen.
– We bieden input en opdrachten die je helpen bij het reflecteren op jouw strategie en aanpak richting jongeren.
– Je ontwikkelt nieuwe ideeën en invalshoeken om jongeren nog beter te bereiken.

NIEUW: Youngworks online academy voor professionals