cases

Bèta & TechMentality

Technologie speelt een steeds grotere rol in de samenleving. Kinderen en jongeren krijgen tijdens hun latere loopbaan allemaal met technologie te maken. Goed onderwijs in exacte vakken en techniek is daarom belangrijk, om ze te laten ontdekken waar hun talenten liggen en om deze te kunnen ontwikkelen. Platform Talent voor Technologie zet zich hiervoor in en vroeg ons om de beleving van technologie van kinderen en jongeren te onderzoeken.

Bèta&TechMentality
Het Bèta&TechMentality-onderzoek is uitgevoerd onder bijna 1.500 jongeren in de leeftijd van 9 tot en met 17 jaar. Het segmentatiemodel geeft onderwijs en bedrijfsleven een nieuwe kijk op jongeren en hoe zij betrokken zijn – of kunnen worden – bij bèta en techniek; door uit te gaan van de waarden en drijfveren van de jongeren zelf. Youngworks verzorgde de kwalitatieve fase van dit onderzoek, schreef de whitepaper en ontwikkelde de nieuwe beeldtaal rondom het model. Motivaction was verantwoordelijk voor de kwantitatieve onderzoeksfase.

  

Vijf nieuwe bètatypes
Het Bèta&TechMentality-model onderscheidt vijf bètatypes die onderling sterk verschillen in hun houding ten aanzien van de bètatechnische wereld en die dus ook elk hun eigen aanpak vergen. De types zijn: Vernieuwers, Maatschappelijke Toepassers, Doeners, Ontdekkers en Creatieve Makers. In de whitepaper over het onderzoek benoemen we per type de belangrijkste eigenschappen en aanknopingspunten om ze te inspireren. Download de whitepaper en lees hier meer over het onderzoek: https://ptvt.nl/kennisbank/betatechmentality/

Met de inzichten uit het nieuwe onderzoek kunnen we jongeren van nu vergelijken met 2011. Een paar interessante inzichten:

– Jongeren zien vaker een toekomst voor zichzelf weggelegd in de techniek. De interesse in een exact of technisch beroep is met 16% gestegen; van 36% in 2011 naar 52% in 2019.

– De toekomst moet het ook zeker van meisjes hebben. Waar in 2011 slechts 15% van de meisjes aangaf een exact of technisch beroep te ambiëren, steeg dit percentage in 2019 naar 38%.

– Maar dat jongeren steeds meer het belang van technologie voor hun toekomst inzien, betekent nog niet dat ze vaker technische vakken kiezen. Zo mist een deel zelfvertrouwen om te kiezen voor techniek en vinden veel jongeren het toch nog onduidelijk wat ze later precies met techniek kunnen. Zeker op het vmbo is de uitdaging dan ook groot om voldoende jongeren te interesseren voor technische profielen.

Heb je vragen over het onderzoek?
Neem contact op met Joris Schuurman, joris@youngworks.nl.