cases

De basiskennis over jongeren vergroten bij jeugdprofessionals

Aanleiding: Professionals voorzien van een basis aan kennis over jongeren als doelgroep

Het Vlaamse jongerenexpertisecentrum De Ambrassade houdt zich in opdracht van de Vlaamse overheid bezig met jeugdbeleid, jeugdinformatie en jeugdwerk. De Ambrassade is aangesloten bij ERYICA, een onafhankelijke, Europese koepel van 42 nationale en regionale organisaties voor jongereninformatie in 26 landen, die op haar website uitdraagt: “Our work upholds the right of young people to complete and reliable information, helping them in making life decisions, and promoting their ability to think critically and to become active participants in society.”

In het kader van die informatieverstrekking initieerde De Ambrassade in 2018 het jongerenplatform WAT WAT met ‘no-nonse informatie voor jongeren’. Jongeren tussen de 11 en 24 jaar. Jongeren vinden er betrouwbare informatie over verschillende onderwerpen die hen aangaan, zoals gezondheid, relaties, seksualiteit, studiekeuze, werk, geld en nog veel meer.

ambrassade logo

watwat logoMeer dan 80(!) organisaties werken mee aan het platform. Op watwat.be delen zij informatie in de vorm van artikelen, video’s, infographics en andere media. En WAT WAT is ook actief of YouTube, TikTok en Instagram.

“Het is onze opdracht om ervoor te zorgen dat jongeren niet op verschillende plekken verschillende informatie krijgen over dezelfde thema’s. Dat is tegen al onze missies in, ook van de organisaties. Uiteindelijk willen we dat jongeren correct geïnformeerd worden.” – Nicolas Janssen van de Ambrassade

In 2023 is De Ambrassade gestart met een training van 4 maanden voor 12 professionals van 12 verschillende organisaties, met aandacht voor de volgende onderdelen:

  • kinderen & jongeren als doelgroep
  • kwaliteitsprincipes jeugdinformatie
  • kwaliteitsdenken in je organisatie

De Ambrassade vroeg Youngworks om de professionals tijdens het eerste gedeelte van deze vormingsdagen te inspireren en een (theoretisch) kader mee te geven als het gaat om kinderen en jongeren als doelgroep. Een kader waarmee de professionals verder kunnen gedurende hun trainingsperiode en hopelijk ook daarna, wanneer zij bezig gaan met de implementatie.

Aanpak van de training

Om deze professionals een kader te bieden en te inspireren, kregen alle deelnemers een inlog op onze online cursus: de Basisopleiding Jongeren als Doelgroep. Daarna boden we op de eerste cursusdag een vraag & antwoord-sessie aan met Yvonne van Sark, om nog wat dieper in te gaan op de inhoud van de online cursus en vragen te beantwoorden. De professionals kregen vooraf als huiswerk mee in ieder geval hoofdstuk 1 en 2 van de online cursus te bekijken, en stuurden vooraf vragen in voor de vraag & antwoord-sessie.

Inzicht en resultaat

De deelnemers aan de training zijn bekend met de doelgroep jongeren, hoewel de meesten óók andere doelgroepen als ouders en docenten moeten bereiken. Ze hebben dus al praktijkervaring, maar werken tegelijk veel op onderbuikgevoel. Door het volgen van de basisopleiding hebben ze nu meer theoretische basis om op terug te vallen. Dit helpt ook bij gesprekken met collega’s wanneer zij in de toekomst bezig gaan met de intervisies (onderdeel van de training) en implementatie.

Veel deelnemers merkten door het volgen van de Basisopleiding dat ze de doelgroep jongeren vaak teveel als één homogene groep benaderen. De basisopleiding heeft hen doen inzien dat ze de jongerendoelgroep beter moeten formuleren, specifieker bijvoorbeeld meer op subgroepen.

“De e-learning was op de juiste plekken in de diepte. Aangenaam om naar te luisteren en helder opgebouwd. De quizjes tussendoor waren net moeilijk genoeg om uitdaging aan te bieden.” – Deelnemer van training

Nicolas Janssen, coach, primair aanspreekpunt en programmamaker, over het inzetten van de basisopleiding:

“De vormingsdagen zijn heel positief ervaren, dus ook de basisopleiding die daar onderdeel van was. De deelnemers waren heel erg enthousiast over de e-learning. Het was inhoudelijk heel boeiend en interessant ook om Nederlandse voorbeelden te zien. Er zijn hele relevante thema’s die overlappen. De boodschap van de online cursus komt aan, ook bij het Vlaamse publiek. We zitten nu in de intervisiefase en ik verwacht dat de professionals daarbij gaan verwijzen naar de Basisopleiding. We willen het zeker volgend jaar weer gaan inzetten. De training moet zich nog bewijzen, maar we hopen mensen echt te inspireren om langdurig aan de slag te gaan met jeugdinformatie.”

Op dit moment bevinden de professionals zich in de intervisiefase, waarbij zij met de bevindingen uit de vormingsdagen, waar de basisopleiding onderdeel van is, aan de slag gaan. De opdracht is om een focuspunt te vinden in de organisatie en een probleemstelling te formuleren. Er is per organisatie een persoon die de training volgt, maar deze persoon moet dit ook de organisatie in krijgen. De Ambrassade doet zelf ook mee, zij geven aan hier ook veel van te leren.

Tijdens de training leren de professionals elkaar ook beter kennen:

“Soms is het niet aan jou om een product of dienst te maken. Je moet de juiste producten maken. Misschien is er al een organisatie mee bezig. We willen mensen stimuleren om uit hun organisatieperspectief te stappen en vooral vanuit de blik en behoeftes van jongeren te kijken. Ik probeer vooral heel veel linken te leggen tussen de deelnemers zelf en ons netwerk.” – Nicolas Janssen van de Ambrassade

De trainer over dit traject

Deze training werd gegeven door Yvonne van Sark:

“Ontzettend leuk dat onze cursus op deze manier ook in de Vlaamse context wordt ingezet! En de jongerensite watwat.be vind ik sowieso een aanrader voor iedereen die zich in Nederland bezighoudt met online voorlichting voor jongeren. Van je rijbewijs halen tot veilig vrijen; alles op één plek.”

Meer weten?

Wil jij meer weten over jeugdinformatie en meedoen met de professionals die momenteel de WAT WAT training aan het doen zijn?

Wil jij je ook verdiepen in jongeren als doelgroep? Overweeg dan zeker eens onze basisopleiding! Wil jij je met collega’s verdiepen in dit onderwerp? Of wil je verkennen wat dit betekent voor jullie organisatie? Neem dan contact met ons op.