cases

Delftse jongeren denken mee over de omgevingsvisie

Opdrachtgevers benaderen ons voor onze expertise op het gebied van het activeren en betrekken van jongeren bij een nieuw beleid, product, een campagne of dienst. Wij hebben in de afgelopen twintig jaar aardig wat knowhow opgebouwd hoe je deze moeilijk te bereiken doelgroep effectief kunt betrekken. Afgelopen periode gingen we voor de gemeente Delft met Delftse jongeren aan de slag. Ruim 220 jongeren in de leeftijd van 11 tot 25 jaar namen deel aan verschillende co-creatiesessies en interviews om hun visie te geven over de toekomst van Delft.

Jongeren zijn de toekomst van de stad
In het kader van het opstellen van de Omgevingsvisie benaderde de gemeente Delft ons begin 2018 met een hele leuke vraag. De gemeente Delft maakt plannen voor 2040 en die hebben grote invloed op de jongeren van nu en daarom is het belangrijk om scholieren en studenten te betrekken bij het maken van de plannen. In opdracht van de gemeente Delft gingen wij aan de slag met een kwalitatief onderzoek onder Delftse jongeren. Wij organiseerden diverse co-creatiesessies op basisscholen, middelbare scholen, hogeschool en de TU. Hierbij dachten jongeren actief mee over de Omgevingsvisie, oftewel de visie op de toekomst van de stad.

co-creatie delft

 

Vanuit Hogeschool Inholland en TU Delft waren ook twee onderwijsprofessionals betrokken. Dit is hun reactie op het onderzoek en de uitkomsten:

Ted van der Klaauw, docent Ruimtelijke Ordening en Planologie Hogeschool Inholland. Wat vind je ervan dat jongeren (11-25 jaar) gevraagd zijn om mee te denken over de toekomst van Delft?
“Ik vind het heel belangrijk dat jongeren meedenken over hun toekomst. Zij zijn immers de toekomstige inwoners en ‘stadsmakers’ van Delft. Daarnaast hebben jongeren vaak een open, originele kijk op hun woon- en leefomgeving en worden ze minder gehinderd door beperkingen in hun ideeën.”

Pieke Hoekstra is Head of Community engagement & Outreach bij de TU Delft. Als je kijkt naar wat jongeren belangrijk vinden: Wat is je belangrijkste inzicht of eyeopener?
“Ik vind het sowieso opvallend hoe jonge mensen bezig zijn met hun omgeving. Als je ziet hoe vaak het belang openbaar groen genoemd wordt, zoals parkjes en het Delftse Hout! En de impact die het heeft als daar gebrek aan is in de wijk waar ze wonen en naar school gaan. Wat mij het meeste opgevallen is, is de wens om meer in contact te komen met andere Delftenaren. 1 Delft zag ik zelfs als slogan langskomen tijdens de sessie waar ik was. De wens van studenten naar meer contact en meer diversiteit in de directe wereld om hen heen vind ik opvallend en heel erg leuk.”

Brainstorm
Met diverse creatieve en activerende werkvormen brainstormden jongeren met elkaar over de verschillende thema’s en maakten ze collages van hun beeld bij de ideale leefomgeving. Ook dachten ze na over de consequenties van bijvoorbeeld bouwen, wat betekent dat voor de natuur in de omgeving? De sessies werden gemodereerd door een expert van Youngworks en ondersteund door Delftse studenten, die eerder met de gemeente meedachten over hoe jongeren betrokken kunnen worden bij de Omgevingsvisie.

delft co-creatie

 

Uitkomst onderzoek
De co-creatiesessies leverden veel concrete input op voor de gemeente en door de vele gesprekken met jongeren ook inzicht in hun motivatie en duiding van hun wensen. Op 26 maart jl. presenteerde James Smith namens Youngworks de belangrijkste hoofdbehoeften van jongeren aan de Raad:

  • Jongeren waarderen Delft om de knusse stad met mooie historische kern, maar er is weinig verrassend en onderscheidend aanbod voor jongeren: kansen voor verbetering en verduurzaming.
  • Jongeren vinden Delft een echte fietsstad, compact en bereikbaar: maar pak een aantal knelpunten aan en maak het (fiets)verkeer veiliger en het OV toekomstbestendig.
  • Jongeren noemen diversiteit en sociale cohesie als aandachtspunt: een impliciete roep om meer inclusiviteit in Delft.
  • Jongeren wensen meer betaalbare huur- en koopwoningen voor starters in Delft en meer maatwerk-oplossingen.

De opbrengsten zijn verwerkt in een totaalrapportage, die openbaar is en via deze link op te vragen.
De input wordt door de gemeente Delft meegenomen in het verder vormgeven van haar Omgevingsvisie.

Omgevingsvisie: Ons Delft, maak de stad!
De Omgevingswet verplicht gemeenten om een Omgevingsvisie op te stellen waarin zij op hoofdlijnen hun visie op de stad van de toekomst geven. De visie heeft betrekking op alle onderdelen van de fysieke leefomgeving, zoals openbare ruimte, veiligheid, gezondheid, wonen en werken. Zaterdag 18 mei 2019 was voor Delft een mijlpaal in het samen bouwen aan de stad. Die dag organiseerde de gemeente samen met partijen in de stad het evenement Ons Delft, maak de stad! Een evenement over de toekomst van Delft. Klik link.

Meer weten?
Of ook samen met jongeren nadenken over de toekomst van jullie organisatie?

Youngworks helpt organisaties om jongeren te betrekken en te activeren. Bent u benieuwd wat wij voor jullie kunnen betekenen? Neem dan vooral contact met James