cases

Drie onderzoeken rond jongeren & techniek

Platform Talent voor Technologie (PTVT) zet zich in om alle jongeren hun talenten voor technologie en ict te laten ontdekken. Zodat meer jongeren een technische opleidings- en beroepskeuze maken. Recent voerde Youngworks voor PTVT drie heel interessante onderzoeken uit. Over ouders en studiekeuze, over studenten met een migratieachtergrond, en over het geheim van scholen waar veel leerlingen doorstromen naar een technische vervolgopleiding.

Ouders en de keuze voor techniek
Ouders spelen een belangrijke rol bij het ontdekken en stimuleren van talenten van hun kind en het kiezen van een vervolgopleiding. Wat betekent dit in het licht van de uitdaging om meer jongeren hun technische talent te laten ontdekken en ontwikkelen? Hoe denken ouders over techniek en de kansen voor technische richtingen voor hun kind? We voerden een kwalitatief onderzoek uit door met 24 ouders, zowel vaders als moeders, te gaan praten die een kind op het voortgezet onderwijs (vmbo, havo en vwo) hebben. Carla Roos, projectleider kennis en kwaliteit bij PTVT licht de uitkomsten toe in een video:

Meer weten over de uitkomsten? Klik hier voor een factsheet en het volledige rapport:

https://ptvt.nl/kennisbank/rapportage-onderzoek-ouders-en-de-keuze-voor-techniek/

Studenten met een migratieachtergrond
Jongeren met een Antilliaanse, Surinaamse, Marokkaanse of Turkse achtergrond kiezen relatief minder vaak voor een technische richting of opleiding in het vmbo en mbo. Op het mbo lopen we daardoor 14.000 potentiële technici mis.

Wat kunnen we leren van jongeren met een migratieachtergrond die wél voor techniek hebben gekozen? Het antwoord op die vraag brachten we in kaart met kwalitatief onderzoek. We spraken in totaal 27 jongeren met een migratieachtergrond en een technische opleiding op het vmbo of mbo. We gingen in op hun ervaringen en drijfveren en vroegen hoe zij hun migratieachtergrond en (het gebrek aan) diversiteit in de techniek ervaren.

Het onderzoek leverde een aantal praktische adviezen op voor professionals in het onderwijs en de technische sectoren die meer jongeren willen interesseren voor techniek.

Marijn van Dongen, projectleider bij PTVT, vertelt in deze video over de uitkomsten en adviezen:

Een factsheet over het onderzoek en het volledige rapport kun je hier downloaden:

https://ptvt.nl/kennisbank/rapportage-onderzoek-jongeren-met-een-migratieachtergrond-hun-keuze-voor-techniek/

Scholen met een hoge doorstroom naar bèta en techniek
Het aandeel middelbare scholieren dat doorstroomt naar een bèta- of technische vervolgopleiding verschilt per school. Samen met PTVT gingen we op zoek naar middelbare scholen die zich kenmerken door een bovengemiddelde doorstroom. PTVT dook in de cijfers en selecteerde scholen waar veel jongeren kiezen voor technische profiel en vervolgopleiding.  Op 25 van deze scholen interviewden we 28 docenten; techniek- natuurkunde-, wiskunde- en scheikundedocenten van alle opleidingsniveaus, die vaak ook aanvullende taken als mentor, coach of vakgroepcoördinator hadden.

Wat kenmerkt de benadering op hun school en van henzelf als docent? Hoe verklaren zij zelf de hoge doorstroom richting het bèta- en technisch vervolgonderwijs onder hun leerlingen? De uitkomsten lopen langs drie sporen: Urgentie en investering, Toepassing en Aandacht voor het individu. PTVT deelt binnenkort de uitkomsten van dit onderzoek.

Meer over dit onderzoek vind je hier:

https://ptvt.nl/actueel/succesfactoren-van-scholen-met-hoge-doorstroom-naar-beta-techniek/