cases

Hoe bereik je mbo-studenten?

Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB MBO) zet zich in voor alle mbo-studenten in Nederland. Ze informeren studenten en studentenraden over hun rechten, en vertegenwoordigen de stem van de mbo-student richting media en politiek. JOB constateerde dat sommige groepen (met name BBL-, Entree-, niveau 2-studenten en statushouders) ondervertegenwoordigd zijn. Dat wilde JOB graag veranderen. Daarom vroegen zij aan Youngworks: hoe kunnen we het beste de jongeren bereiken die we nu nog niet kennen?

Het doel
Youngworks voerde onderzoek uit met als doel een nieuwe samenhangende jongerenstrategie, waardoor JOB structureel een bredere groep studenten kan betrekken bij hun organisatie.

Onze aanpak
In het onderzoekstraject namen we verschillende stappen:

  • Allereerst stelden we een kerngroep samen met deelnemers van JOB en twee leden van studentenraden. Door de aanwezigheid van de studentenraad konden we gedurende het hele traject onze ideeën en hypotheses toetsen aan de werkelijke gang van zaken op mbo-instellingen.
  • Vervolgens interviewde Youngworks verschillende medewerkers van andere organisaties, zoals FunX en Young Impact, om te leren hoe zij een diverse groep jongeren weten te bereiken en betrekken.
  • We formuleerden kansen en ideeën voor JOB die we in een kwalitatief onderzoek voorlegden aan een diverse groep van 22 studenten. Daarnaast spraken we 7 docenten, SLB’ers, coaches en andere professionals van verschillende onderwijsinstellingen die vanuit hun perspectief meedachten.

Resultaat
De gesprekken met studenten, docenten, SLB’ers, coaches en andere professionals hebben een hoop inzichten opgeleverd. Deze inzichten hebben we gebundeld in een onderzoeksrapport, waarin we een apart hoofdstuk hebben gewijd aan concrete handelingsperspectieven voor JOB.

Om ervoor te zorgen dat iedereen binnen JOB, inclusief het nieuwe bestuur die gedurende het traject zijn gestart, weet wat de belangrijkste aandachtspunten zijn om een inclusieve doelgroep te betrekken, organiseerden we een interactieve workshop. De inzichten uit het onderzoek vertaalden we naar concrete personen en situaties, om de resultaten meer tot leven te brengen. Door verschillende opdrachten en oefeningen kon iedereen zich steeds beter inleven.

Het onderzoek maakte duidelijk dat de studenten die we spraken heel positief zijn over de acties van JOB, maar dat ze er te weinig over weten. De uitkomsten vormden voor JOB mede aanleiding de website anders in te richten en de socialmedia-strategie naar mbo-studenten aan te scherpen. Ook gaat JOB het aantal gastlessen op ROC’s intensiveren.

“Door Youngworks hebben wij ons netwerk uitgebreid. Daarnaast hebben we concrete tips gekregen waar we direct mee aan de slag kunnen.”

Roos Scholten, projectmedewerker JOB