cases

Hoe kunnen we opleidingen binnen de gebouwde omgeving beter profileren?

‘Ons belangrijkste inzicht dat we in dit onderzoek hebben opgedaan is dat jongeren ook daadwerkelijk behoefte hebben aan de context waarbinnen onze individuele opleidingen zich bevinden. Als instituut hebben we deze richting al ingezet, maar het helpt ook de studiekiezer.’ – Remy Barnhoorn, Hogeschool Rotterdam

Aanleiding: Groeien en studiekiezers beter inlichten

Hogeschool Rotterdam biedt vanuit het Instituut voor de Gebouwde omgeving (IGO) verschillende bachelor- en masteropleidingen aan. Het instituut heeft de wens om als geheel te groeien en studiekiezers beter in te lichten over wat de studies inhouden, zodat ze op de juiste plek zitten. Ze hebben Youngworks gevraagd om hierbij te helpen.

Vraag

Om de Hogeschool Rotterdam te helpen bij dit profileringsvraagstuk hebben we gelijktijdig gewerkt aan twee sporen:

  • Spoor 1 | Ontwikkelen van een overkoepelend verhaal voor IGO waarmee de Hogeschool Rotterdam meer jongeren kan inspireren over opleidingen binnen dit instituut.
  • Spoor 2 | Verbeteren van de instroom van drie opleidingen binnen het instituut door de communicatie en voorlichting beter te laten aansluiten bij de behoeften van studiekiezers.

Aanpak van het onderzoek

Voor Spoor 1, het ontwikkelen van een overkoepelend verhaal, organiseerden we meerdere werksessies met een dedicated team vanuit de HR. In deze sessies hebben we gezamenlijk gekeken naar de kracht van IGO en naar belangrijke ontwikkelingen waarop ze zich willen richten.

Om de instroom te verbeteren van drie opleidingen hebben we in Spoor 2 gekeken welke behoeften jongeren hebben ten aanzien van communicatie en voorlichting. Hiervoor hebben we online kwalitatief onderzoek uitgevoerd onder studiekiezers en eerstejaars studenten. In de gesprekken gingen we in op de volgende onderwerpen:

  • Studiekeuze: vragen over drijfveren en keuze criteria van jongeren.
  • Voorkeursopleiding: inzoomen op de opleiding naar keuze. Wanneer is de interesse ontstaan, wat spreekt/wel niet aan en waarom?
  • Voorlichting en communicatie: vragen over de huidige ervaring met voorlichting en communicatie.
  • Kansen voor voorlichtingsactiviteiten: reflectie op het ontwikkelde stimulusmateriaal met kansen voor voorlichting en communicatie.

Inzicht: overkoepelend verhaal is ontzettend belangrijk

De gesprekken met studiekiezers en eerstejaars studenten maakten onder andere duidelijk dat een overkoepelend verhaal over de gebouwde omgeving ontzettend belangrijk is. Jonge studiekiezers hebben nu maar een beperkt aantal opleidingen op hun netvlies staan. Door de ontwikkeling van een inspirerend verhaal over de uitdagingen en relevantie van de gebouwde omgeving is Hogeschool Rotterdam in staat om een grotere groep potentiële studiekiezers aan te spreken. Doordat we dit verhaal gelijktijdig hebben ontwikkeld, kon de hogeschool direct aan de slag om de gebouwde omgeving beter tot leven te wekken en zichtbaarder op te treden richting potentiële studenten.

Daarnaast hebben we voor de drie opleidingen de belangrijkste drijfveren van studiekiezers in kaart gebracht. Met deze opbrengst kunnen de opleidingen gericht aan de slag met hun voorlichting en communicatie en beter inspelen op de drijfveren van jongeren.

De onderzoeker over dit traject

Dit onderzoek werd uitgevoerd door onder andere Marjolein Bos:

‘Het mooie van dit onderzoek is dat we in de breedte naar de groei voor het instituut hebben gekeken. De kansen lagen zowel op het overkoepelende niveau als bij een aantal opleidingen. In dit traject zijn we in staat geweest om voor beide sporen kansen te ontwikkelen.’

Resultaat

Na ons onderzoek en advies is Hogeschool Rotterdam verdergegaan met de bevindingen. Op opleidingsniveau hebben zij onder andere hun voorlichtingspresentaties aangepast. Overkoepelend worden er domeinbreed nog volop gesprekken gevoerd over hoe de verschillende opleidingen binnen het instituut nog meer samen op kunnen trekken.

‘We hebben de uitkomsten direct verwerkt in onze voorlichtingen en gaan hier ook verder mee aan de slag in overige communicatie-uitingen binnen de teams. Ik kijk positief terug op de samenwerking met Youngworks waarin de vormgeving van het proces in continue afstemming is gebeurd.‘ – Remy Barnhoorn, Hogeschool Rotterdam