cases

Jonge medewerkers binden aan de carrosseriebranche

“Concrete en praktisch inzetbare adviezen op basis van heldere inzichten. Een fijne uitkomst van een prettige en professionele samenwerking.” – Joost van Borrendam, Beleidsadviseur Duurzame Instroom bij OOC

Aanleiding: jongeren verlaten vroegtijdig de carrosseriebranche

De carrosseriebranche signaleert dat een relatief grote groep jonge medewerkers de branche, kort na de keuze voor deze branche, verlaat. Om meer zicht te krijgen op de vraag waarom jongeren de sector verlaten, heeft OOC (het opleidings- en ontwikkelingsfonds voor de carrosseriebranche) Youngworks gevraagd om onderzoek uit te voeren. Door meer inzicht te krijgen in uitstroommotivaties van jonge medewerkers, kan OOC haar rol richting werkgevers versterken.

Onderzoeksvraag

Centraal in het onderzoek stond de volgende vraag:

Hoe kan OOC werkgevers uit de carrosseriebranche ondersteunen in het behoud van jonge medewerkers (17 t/m 25 jaar), en zo uitstroom verminderen?

Belangrijke onderliggende vragen waren:

 • Wat zijn belangrijke motieven van jonge medewerkers om de branche te verlaten?
 • Wat zijn redenen voor jonge medewerkers om in de carrosseriebranche te blijven?
 • Hoe kijken leidinggevenden en bedrijven aan tegen de uitstroom van jonge medewerkers?
 • Welke behoeften hebben zowel bedrijven als jonge medewerkers ten aanzien van het aanbod van OOC?

Aanpak

Voor deze vraag werkten we vanuit OOC en Youngworks met vaste kernteams. We begonnen het traject met een aantal werksessies, waarin we met elkaar in gesprek gingen over de huidige in- en uitstroomcijfers en wat daaraan ten grondslag ligt. Vervolgens stelden we gezamenlijk eerste kansen op voor het aanbod vanuit OOC.

Daaropvolgend spraken we met tientallen jonge medewerkers en professionals (leidinggevenden, werkgevers en praktijkopleiders) op de werkvloer. We gingen in gesprek over hun behoeftes, ervaringen en de rol van OOC. Ook legden we in deze gesprekken de kansen voor het aanbod vanuit OOC voor.

Inzicht

Hieronder lichten we drie belangrijke uitdagingen voor bedrijven in de carrosseriebranche uit:

 1. Ontwikkeling & groei:
  Ontwikkeling is voor jonge medewerkers ontzettend belangrijk. Dit geldt zowel voor jongeren die in opleiding zijn als afgestudeerde jongeren die vast in dienst zijn. Jongeren zoeken afwisseling in taken, uitdaging en willen zelf keuzes kunnen maken. Dit alles stimuleert hun verantwoordelijkheidsgevoel en persoonlijke groei.Als jongeren niet het gevoel hebben dat ze zich kunnen (blijven) ontwikkelen in het bedrijf, zijn ze eerder geneigd verder te kijken. Ze zijn zich goed bewust dat er binnen de branche voldoende andere mogelijkheden zijn.
 2. Cultuur & sfeer:
  Een positieve werkomgeving draagt bij aan het werkplezier van jongeren, maar ook aan hun betrokkenheid en motivatie om bij een bedrijf te werken. Als jongeren zich niet thuis voelen of ervaren dat ze geen onderdeel zijn van het team, ontbreekt verbinding en zijn ze sneller weg.Een belangrijke component hierbinnen is samenwerking met collega’s. Veel jonge medewerkers zijn het liefst omringd door een team van oudere en jonge collega’s. Bij directe collega’s vinden ze houvast, bevestiging en inspiratie. In de praktijk blijkt dat het in de samenwerking tussen verschillende generaties nog weleens botst. Er ontstaat dan onbegrip, omdat een jonge medewerker het werk bijvoorbeeld anders uitvoert dan hoe een oudere medewerker het twintig jaar geleden heeft aangeleerd.
 3. Zichtbaarheid & instroom:
  Carrosseriebouwbedrijven zijn voor jongeren onvoldoende zichtbaar. Hierdoor weten jongeren niet dat ook bij deze bedrijven interessante en uitdagende banen voor het oprapen liggen. Bedrijven binnen de carrosseriebouw kunnen meer de verbinding opzoeken met relevante technische opleidingen, waardoor ze zichtbaarder zijn richting jongeren, en jongeren ze gemakkelijk kunnen vinden voor bijvoorbeeld een stageplaats of een opleidingstraject.

De onderzoeker over dit traject

Marjolein over dit traject:

“Het mooie van dit traject is dat we een luisterend oor boden aan jonge professionals, bedrijfseigenaren en praktijkopleiders. En dat we vanuit die inzichten heldere en concrete adviezen konden geven. Zowel aan OOC over hoe zij bedrijven in de carrosseriebranche beter kunnen ondersteunen, als aan bedrijven in wat zij kunnen doen om jonge medewerkers aan hun organisatie te binden.”

Resultaat

De totale opbrengst van het traject is verschenen in een adviesrapport voor OOC. Aanvullend zijn er diverse producten ontwikkeld, zoals een landingspagina en een samenvatting van het onderzoek met concrete tips en adviezen. Om de branche te inspireren zijn er video’s geproduceerd en heeft Youngworks, namens OOC, op het Schadecongres van BOVAG de uitkomsten en tips gepresenteerd aan de meer dan vierhonderd aanwezigen.

Meer informatie?

Wil je weten hoe we ook jouw bedrijf of sector kunnen ondersteunen met onderzoek naar het behoud van jonge werknemers? Neem contact met ons op.