cases

Jongeren aan het woord over hun maatschappelijke diensttijd bij Young Impact

‘Het onderzoek van Youngworks laat echt zien wat jongeren en docenten van de MDT-reis vinden. Jongeren en hun mening zijn superbelangrijk voor het programma dat wij aanbieden. Zij komen met inzichten en ervaringen die ervoor zorgen dat ieder MDT-programma weer een stukje beter wordt.’  – Charlotte Tupang, Young Impact

Aanleiding: monitoren en evalueren maatschappelijke diensttijd-project

Young Impact helpt jongeren de wereld te verbeteren op een manier die bij hen past. Hiervoor biedt Young Impact in samenwerking met middelbare scholen en roc’s MDT-projecten aan. MDT staat voor maatschappelijke diensttijd. In zo’n MDT-project volgen jongeren workshops van Young Impact en lessen op school om zich voor te bereiden op challenges waarin ze iets goeds doen voor een ander. Door het project ontwikkelen leerlingen zich op persoonlijk vlak, ontdekken ze hun talenten en hoe zij deze in kunnen zetten om hun steentje bij te dragen aan de maatschappij. Youngworks is als onderzoekspartner betrokken bij de MDT-projecten op verschillende scholen om te monitoren en evalueren wat de succesfactoren en kansen voor verbetering zijn binnen het project.

Vraag

Om de scholen inzicht te geven in de effectiviteit van het programma en verbeterpunten te identificeren, beantwoorden we twee vragen:

  • In hoeverre worden de beoogde doelstellingen van de MDT-projecten behaald? 
  • Waar liggen de belangrijkste kansen om het MDT-programma op scholen te verbeteren?

Aanpak van het onderzoek

Om antwoord te krijgen op deze vragen voeren we op de deelnemende scholen kwalitatief onderzoek uit. Drie keer komen we langs op de scholen om een aantal jongeren in tweetallen te interviewen: net na de start van de MDT, halverwege de reis en bij de afsluiting van de MDT. Aanvullend interviewen we op elke school ook enkele docenten over hun ervaringen met MDT, eveneens in drie rondes. 

Bij de samenstelling van ons eindadvies raadplegen we bovendien gegevens uit kwantitatief onderzoek dat plaatsvindt vanuit het Ministerie van OCW. Zo ontstaat een breder beeld van alle uitkomsten.

Jongeren aan het woord over hun Maatschappelijke Diensttijd bij Young Impact-in de klasInzicht: Jongeren vinden het positief om iets voor een ander te kunnen betekenen. 

In alle gesprekken die we voeren zien we dat jongeren zich meer bewust worden van het thema ‘impact maken’. Ze beseffen door de MDT-lessen en -workshops ook regelmatig dat ze nu al vaker anderen helpen dan ze dachten of dat ze zelfs al vrijwilligerswerk doen. Bovendien vinden jongeren het waardevol dat ze tijdens de MDT-reis een keer worden uitgedaagd om iets te doen voor een ander wat ze niet snel zelf zouden doen. 

Door challenges op te zetten, leren jongeren hoe ze zelf impact kunnen maken. Ze beginnen met een klein gebaar en breiden dit uit naar een grote challenge, waarin ze op grotere schaal iets gaan doen voor de samenleving. Zo leren ze stapsgewijs een idee uit te werken dat buiten hun comfortzone ligt. Het is te merken dat ze hierdoor gedurende de reis zelfvertrouwen opbouwen. 

‘Young Impact laat ons zien dat je met iets kleins al heel veel kunt betekenen voor een ander. Ik ervaarde dat zelf ook toen we elkaar tijdens de workshop complimentjes gaven. Iemand zei dat ik dapper was. Dat raakte me wel een beetje. Dat zeg je normaal niet zo snel, maar is wel leuk om te horen.’ – Leerling 4 havo

Jongeren waarderen het verder dat ze door dit traject hun klasgenoten beter leren kennen en dat ze met anderen leren samenwerken. Ook geeft het jongeren en docenten inzichten voor hun loopbaanoriëntatie: wat zou je met deze talenten later kunnen en willen doen? De kracht van Young Impact zit verder in de hoge mate van autonomie. Jongeren mogen zelf een activiteit bedenken en uitvoeren. 

De onderzoeker over dit traject

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door onder andere Marieke Walet:

‘Je ziet jongeren tijdens de MDT-reis steeds meer uit hun schulp kruipen. Zo was er een mbo-student die voor zijn challenge koffie ging drinken in een bejaardentehuis. Dat vond hij heel spannend, want hij kende die mensen niet en kon wel door de grond zakken toen hij de ingang niet kon vinden. Maar uiteindelijk had hij zo’n leuke en positieve ervaring die ochtend, dat hij het zo weer zou doen als hij weer zo’n opdracht zou krijgen.’ – Marieke Walet

Resultaat

We ronden het MDT-traject op elke school af met een adviessessie, waarin we kansen voor verbetering en aanscherping formuleren. Aangezien het MDT-project op de scholen meerdere jaren loopt, kunnen scholen en Young Impact de verbeterpunten meenemen in een volgende ronde van het project. 

Meer weten over de maatschappelijke diensttijd? Klik hier.
Meer weten over Young Impact? Klik hier.