cases

Jongeren nauw betrokken bij de ontwikkeling van landelijke Alles Oké? Supportlijn

Dit voorjaar werkten we met verschillende partijen aan de totstandkoming van de Alles Oké? Supportlijn voor 18-24 jarigen. Een fantastisch initiatief van De Kindertelefoon die ons aanhaakte als doelgroep-expert. Vanaf het begin dachten wij mee over de doelgroep, positionering en dienstverlening. We voerden een online behoeftenonderzoek uit onder de doelgroep. Tijdens de ontwikkeling en ook na de lancering, begin april 2021, gaven jongeren feedback op designs en content. Designbureau Henry Handsome en Synetic brachten de lijn voortvarend tot leven met aansprekende content en design. De doelgroep weet de supportlijn inmiddels te vinden. Sinds de start voerden vrijwilligers al bijna 10.000 gesprekken en op dit moment zijn dat gemiddeld 50 gesprekken per dag.

Gratis bel- en chatlijn voor jongeren die even niet zo lekker gaan
De coronamaatregelen hebben veel impact gehad op het welzijn van jongeren. Vooral jongvolwassenen hadden (en hebben) het moeilijk, zo blijkt uit onze en andere onderzoeken. Daarom nam De Kindertelefoon het initiatief om de Alles Oké? Supportlijn te ontwikkelen. Een gratis bel- en chatlijn waar 18-24 jarigen dagelijks tussen 14.00-22.00 uur terecht kunnen voor laagdrempelige support. De supportlijn is opgericht als noodvoorziening voor de periode van één jaar, met steun van het ministerie van VWS. De kans dat die periode wordt verlengd is heel groot nu duidelijk is dat de behoefte aan de supportlijn er ook zonder corona is.

Gefaseerd onderzoekstraject: expertise én jongerenperspectief
Vanaf de start haakte De Kindertelefoon ons aan, als doelgroep-expert. We kennen elkaar van het onderzoek dat we al enige jaren doen voor De Kindertelefoon. Er lag een flinke uitdaging voor De Kindertelefoon: binnen ruim een maand een luisterlijn lanceren voor jongvolwassenen.

We werkten samen aan de propositie ontwikkeling van de Alles Oké? Supportlijn
Door ons onderzoek naar studentenwelzijn voor onderwijsinstellingen, hebben we goed inzicht in omgang met problemen, hulpzoekgedrag, drempels en drivers. Op basis van deze expertise werkten we samen met De Kindertelefoon de propositie van de lijn uit. In werksessies bakenden we de doelgroep af en bepaalden we de behoeften en belofte van de lijn. De propositie leunt vooral op het volgende inzicht. Veel jongvolwassenen zijn niet open over hun problemen. Ze schamen zich of bagatelliseren hun problemen. Ze vinden het lastig om problemen te (h)erkennen en gaan niet actief op zoek naar hulp (passieve coping strategie). Ze willen zelf de regie houden over hun probleem, nergens aan vast zitten. De supportlijn neemt drempels weg door een goed gevoel te bieden, een luisterend oor, in plaats van hulp en oplossingen.

“Dat je gewoon een beetje kan kletsen met iemand die je niet kent. Zonder verwachtingen of kritiek.”

“Een luisterend oor dat niet oordeelt en al helemaal geen conclusies gaat trekken.”

We voerden een online peiling uit naar behoeften onder de doelgroep
Vervolgens voerden we een behoeftenonderzoek uit onder de doelgroep en hielden verdiepende interviews. In totaal vulden 433 jongvolwassenen de vragenlijst in. 1 op de 3 gaf aan behoefte te hebben aan een laagdrempelige supportlijn. Meer dan de helft geeft aan jongeren in hun omgeving te kennen die deze behoefte hebben. 6 op 10 jongeren ervaart echter schaamte als drempel om contact op te nemen met de supportlijn. Anoniem, veilig en gratis zijn belangrijke voorwaarden voor contact. De link met De Kindertelefoon maakt de lijn betrouwbaar en deskundig.

“’s Avonds zit je op je telefoon en heb je niet zo vaak meer wat te doen, op je kamer in je eentje. Dat is de tijd dat je gedachtes op hol slaan als je een rottige dag hebt gehad. Fijn als je dan even met iemand kan chatten of zo. Maar toch schaam ik me om dan zo’n nummert te bellen, net alsof je je eigen problemen niet kan oplossen.”

“Juist in de avond start het piekeren bij mij, dan kan ik het niet meer stoppen, ik slaap er vaak niet van. Ik zou er niet zo snel over chatten of bellen, zo erg is het ook weer niet. Anderen hebben ergere problemen dan ik.”

We deden cocreatie en conceptests om site en content te optimaliseren
Onze samenwerkingspartner Henry Handsome kreeg de opdracht om in een maand tijd de visuele identiteit, het merk, de website, copy en content te ontwikkelen. Dat deden ze samen met Synetic. Tijdens de ontwikkeling haakten we jongvolwassenen aan. We legden de concepten aan hen voor en vroegen om feedback en input. Henry Handsome verwerkte onze adviezen in content, design en de site. Ook na de lancering bleven jongvolwassenen betrokken bij de lijn via pretesten van nieuwe ideeën, content en communicatie.

 

Hoe gaat het nu met de Alles Oké? Supportlijn?
Vrijwilligers van de Alles Oké? Supportlijn hebben 10.000 gesprekken gevoerd (begin november 2021). Dat zijn gemiddeld 50 gesprekken per dag: ongeveer 60% via de chat en 40% via de telefoon. Meer vrouwen (76%) dan mannen (23%) nemen contact op. De grootste groep doet een vervolgopleiding en is thuiswonend. Er wordt veruit het meest gesproken over emotionele problemen (depressie, eenzaamheid, stress, spanning, GGZ). 73% voelt zich beter na het gesprek. Ze waarderen het luisterend oor, voelen zich rustiger en kunnen weer even verder. Bron: Factsheet onderzoek, eerste 5 maanden, Alles Oké Supportlijn.

Tot 18 jaar is er van alles en nog wat maar dat houdt allemaal op na 18 jaar. Goed dat de Kindertelefoon zich daar wel hard voor maakt.”

Meer informatie op www.allesoke.nl. Meer informatie, factsheet of contact via communicatie@allesoke.nl
En wil je meer weten over onderzoek naar welzijn van jongeren en jongvolwassenen?
Neem dan contact op met Suzanne@youngworks.nl