cases

Kiesmbo

Vraag
Een mbo-opleiding kiezen is een lastige opgave voor veel jongeren. Welke opleiding moet ik kiezen, wat sluit aan bij mijn interesse, welk niveau kan ik doen, wat betekent BOL en BBL, vind ik straks een baan met deze opleiding? Er zijn zoveel mbo-opleidingen, dat veel jongeren door de bomen het bos niet meer zien.

Om jongeren te ondersteunen bij hun studiekeuze ontwikkelde SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) het portal Kiesmbo, in opdracht van het Ministerie van OCW. Een toegankelijke portal met objectieve en betrouwbare informatie over opleidingen, beroepen, sectoren en baankansen.

SBB vroeg Youngworks om onderzoek te doen naar het studiekeuzeproces van jongeren op het (v)mbo. Centraal stond de vraag: Hoe kan het mbo-portal optimaal aansluiten bij het online zoekgedrag van jongeren en hun informatiebehoeften? Wat betekent dit concreet voor de navigatie, design, tekstopmaak, foto’s en inhoud van het portal? SBB vond het belangrijk dat jongeren aangehaakt waren tijdens de ontwikkeling van de site. Daarom vroeg SBB ons om ook een jongerenpanel op te zetten en te monitoren.

Aanpak
In 2017 voerden we verkennend onderzoek uit onder jongeren, in de laatste klassen van het vmbo, havo en mbo, uit het hele land. We spraken uitgebreid over hun studiekeuzeproces, we volgden hun online zoekgedrag en keken samen naar talloze sites van ROC’s en mbo’s. De inzichten, adviezen, do’s, don’ts en persona’s vormden de basis voor het concept van het portal.

Het jongerenpanel met 40 (v)mbo-jongeren uit het hele land gaf periodiek feedback op de ontwikkeling van de site in 2018. Via een testlink bekeken ze de site en deelden hun input met ons. Er is goed geluisterd naar de jongeren. Veel van de opmerkingen en adviezen die we met het team van SBB deelden, werden meteen doorgevoerd. Begin november 2018 lanceerde Minister van OCW, Ingrid van Engelshoven, de site Kiesmbo. Twee jongeren uit ons panel mochten de minister wegwijs maken op het portal.

Inzichten

  1. Uit de gesprekken komt naar voren dat jongeren niet goed weten hoe het mbo in elkaar steekt. In de LOB lessen (loopbaan oriëntatie) op school is het niet aan de orde gekomen of ze hebben de informatie niet goed begrepen of onthouden. Kiesmbo speelt hierop in met korte, krachtige en visuele informatie over het mbo onder het blokje ‘mbo tour’ op de homepage.
  2. Jongeren hebben vaak geen idee waar ze moeten beginnen met zoeken naar een opleiding en stellen de studiekeuze daarom eindeloos uit. Kiesmbo biedt een laagdrempelige startpunt van de zoektocht met een interessetest, de mogelijkheid om te bladeren door het aanbod en de voorspellende zoekfunctie.
  3. Verder valt op dat veel jongeren een smalle focus hebben bij het zoeken naar een opleiding. Ze kiezen voor een opleiding die aansluit bij hun interesse van dat moment zoals sport, dieren, events of uiterlijke verzorging. Of ze kiezen een opleiding die vrienden of familieleden volgen. Kiesmbo kan de blik van jongeren verbreden, door te laten zien welke opleidingen in de periferie van hun voorkeursopleiding liggen.
  4. Veel jongeren hebben interesse in arbeidsmarktkansen maar weten niet waar ze die informatie kunnen vinden of hoe ze die moeten duiden. Vooral jongens laten de kans op werk meewegen in hun studiekeuze. Ze zijn gevoeliger voor voorspellingen over slechte arbeidsmarktperspectieven dan voor positieve aanbevelingen over een opleiding. Kiesmbo geeft bij elke opleiding een kaartje van Nederland met daarin de kansen op stage en werk. Handig is de mogelijkheid om meerdere opleidingen met elkaar te vergelijken op criteria als arbeidsmarktkansen, studenttevredenheid en match met jouw voorkeuren.
  5. Jongeren zijn niet even digitaal vaardig en lopen al snel vast bij zoeken naar opleidingen op sites van ROC’s. Ze haken af als het te lang duurt of als ze niet meteen vinden waar ze naar op zoek zijn. Vaak zoeken jongeren via de zoekbalk maar lopen vast door tik- en taalfouten. Kiesmbo speelt hierop in met een eenvoudige navigatie, rustige vormgeving en overzicht.
  6. Jongeren houden graag alle opties open. Ze zijn nog jong en hebben het gevoel dat ze nog alle kanten op kunnen na hun mbo-opleiding. Op je 15de al een beroep kiezen, voelt beklemmend. Jongeren denken hier-en-nu: de opleiding is dichtbij maar het beroep is nog ver weg. Daarom start Kiesmbo met informatie over opleiding en daarna over het beroep.

Lees ook: https://didactiefonline.nl/artikel/er-is-goed-geluisterd-naar-de-jongeren-zelf

Meer weten?
Meer weten over onderzoek naar studiekeuze op (v)mbo. Neem contact dan op met Suzanne Döle: Suzanne@youngworks.nl