cases

Masterclass LOB in het vmbo en mbo

OPDRACHT
Hoe begeleid je jongeren bij de overgang van het vmbo naar het mbo? Scholen bieden hiervoor LOB (loopbaanoriëntatie en -begeleiding) aan. Goede loopbaancoaching en afstemming tussen vmbo- en mbo-scholen is daarbij essentieel.

Het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Amsterdam-Diemen vroeg Youngworks een masterclass over LOB te ontwikkelen voor onderwijsprofessionals uit het vmbo en mbo.

AANPAK
We ontwikkelden een programma met vier bijeenkomsten met daarin veel opdrachten en ruimte voor uitwisseling tussen de deelnemers. Elke bijeenkomst vindt bovendien plaats op een andere schoollocatie, zodat we meer horen over het LOB-beleid op die school.

Verder zetten we elementen van design thinking in, om deelnemers te prikkelen om echt in de huid van de leerling of student te kruipen én om te komen tot een tastbaar prototype: Wat ga jij doen om te komen tot oplossingen waar de leerling of student echt iets aan heeft bij loopbaankeuzes?

OPBRENGSTEN
Inmiddels hebben meer dan 100 onderwijsprofessionals uit Amsterdam en omgeving deelgenomen aan de Masterclass. Oud-deelnemers geven aan dat de Masterclass hen ondersteunt bij de verdere vormgeving van LOB-beleid binnen de school; van het organiseren van een schoolbreed symposium over het thema tot het voeren van betere gesprekken met leerlingen.  In de evaluatie scoorde met name het interactieve element van de masterclass goed: “Goede mix tussen theorie, praktijk (oefenen) en samenwerken met vo-mbo”.

Romana Lenarduzzi, Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Amsterdam-Diemen: Loopbaanoriëntatie- en begeleiding is cruciaal voor de leerling en is de rode draad door zijn hele loopbaan, niet alleen gedurende zijn loopbaan in het voortgezet onderwijs maar ook daarna. Samenwerken en je netwerk naar het vervolgonderwijs speelt een grote rol om deze leerling zo goed mogelijke te begeleiden. Samen met Youngworks hebben we twee jaar lang een mooie serie kunnen verzorgen voor de decanen en lob coördinatoren in het voortgezet onderwijs en voor de overstapcoaches en studieloopbaanbegeleiders in het mbo. We maken nu de vervolgstap naar de mentoren vmbo en verbreden onze doelgroep naar havo en vwo.”

heeft u een soortgelijke vraag of andere vragen?
Neem contact op met Yvonne, wij zijn benieuwd of we u kunnen helpen.