cases

Masterclass LOB in het vmbo en mbo

OPDRACHT
Hoe begeleid je jongeren bij de overgang van het vmbo naar het mbo? Scholen bieden hiervoor LOB (loopbaanoriëntatie en -begeleiding) aan. Goede loopbaancoaching en afstemming tussen vmbo- en mbo-scholen is daarbij essentieel.

Het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Amsterdam-Diemen vroeg Youngworks een masterclass over LOB te ontwikkelen voor onderwijsprofessionals uit het vmbo en mbo.

AANPAK
We ontwikkelden een programma met vier bijeenkomsten met daarin veel opdrachten en ruimte voor uitwisseling tussen de deelnemers. Elke bijeenkomst vindt bovendien plaats op een andere schoollocatie, zodat we meer horen over het LOB-beleid op die school.

Verder zetten we elementen van design thinking in, om deelnemers te prikkelen om echt in de huid van de leerling of student te kruipen én om te komen tot een tastbaar prototype: Wat ga jij doen om te komen tot oplossingen waar de leerling of student echt iets aan heeft bij loopbaankeuzes?

OPBRENGSTEN
Inmiddels hebben meer dan 60 onderwijsprofessionals uit Amsterdam en omgeving deelgenomen aan de Masterclass. Oud-deelnemers geven aan dat de Masterclass hen ondersteunt bij de verdere vormgeving van LOB-beleid binnen de school; van het organiseren van een schoolbreed symposium over het thema tot het voeren van betere gesprekken met leerlingen.  In de evaluatie scoorde met name het interactieve element van de masterclass goed: “Goede mix tussen theorie, praktijk (oefenen) en samenwerken met vo-mbo”.

Dit schooljaar (’19/’20) zijn we gestart we met twee nieuwe rondes.

heeft u een soortgelijke vraag of andere vragen?
Neem contact op met Yvonne, wij zijn benieuwd of we u kunnen helpen.