cases

Niet jouw taak

Vraag: hart onder de riem voor kinderen van gescheiden ouders

Stichting Villa Pinedo is de plek waar kinderen van gescheiden ouders terecht kunnen om hun verhaal te doen en advies kunnen krijgen. Villa Pinedo vroeg ons om met behulp van een campagne kinderen een hart onder de riem steken en tegelijkertijd ouders een spiegel voor te houden. De belangrijkste boodschap: de gevolgen van een scheiding zijn niet de taak van de kinderen.

Inzicht: veel kinderen hebben schuldgevoelens bij een scheiding 

Na een scheiding worstelen veel kinderen met schuldgevoelens. Ouders zijn zich hier vaak onvoldoende van bewust en kunnen meer doen om hun kinderen te ontlasten. We kozen ervoor om dit vanuit het perspectief van het kind duidelijk te maken.

Aanpak: scheiden, herkenbaar en bespreekbaar

We ontwikkelden een commercial met als uitgangspunt ‘Niet jouw taak’. Met humor maken we het moeilijke onderwerp voor kinderen herkenbaar en bespreekbaar – met hun ouders.

Commercial