probleemstelling

Verbeter je (online) voorlichting

Haal meer uit je voorlichting: verbeter je conversie en zorg voor een beter afgewogen studiekeuze van je doelgroep. 

Youngworks verbeterde voorlichting van mbo-scholen, hogescholen en universiteiten richting studiekiezers en hun beïnvloeders. Hierbij stellen we het perspectief van de doelgroep centraal: wat zijn hun behoeften, drijfveren en vragen? De opbrengst van onze trajecten is zowel strategisch (met betrekking tot de samenhang en doelen van activiteiten) als tactisch (keuzes in invulling op het gebied van vorm en inhoud). De drie producten hieronder kunnen los of in samenhang afnemen. Maatwerk is mogelijk, bijvoorbeeld in de vorm van verdiepend onderzoek of door in te zoomen op de ontwikkeling van specifieke voorlichtingsactiviteiten.

Inzicht: Open Dag Scan
De open dag blijft het belangrijkste voorlichtingsmiddel. Of deze nou online of offline plaatsvindt. Een goede invulling is daarom belangrijk om de diverse groep jongeren die je open dag bezoekt te binden en een stap verder te helpen. Wat vertel je? Wie vertellen wat? Hoe ga je de interactie aan met je doelgroep? Wat is er nu voorlichting online plaatsvindt anders en hoe speel je daar op in?

Met een open dag scan kijken we vanuit onze opgebouwde expertise naar je open dag. Je krijgt een reflectie van onze experts: wat doe je goed en wat zijn verbeterpunten? We formuleren tips voor het totale programma, een voorlichtingspresentatie, interactiemogelijkheden tijdens de dag zelf en communicatie vooraf en achteraf met de bezoekers.

Oplossing: Ontwikkelen vernieuwde voorlichtingsaanpak
Tijdens de ontwikkeling van een voorlichtingsaanpak formuleren we verbeteringen vanuit je huidige voorlichtingsaanpak om beter op de behoeften van studiekiezers aan te sluiten. Wat doe je bijvoorbeeld in het voortgezet onderwijs? En wat tijdens je open dag en meeloop/proefstuderen? Bind je jongeren al na de inschrijving?

Een gemengd team vanuit de onderwijsinstelling (onderwijs, voorlichting, communicatie) werkt in twee sessies onder begeleiding van twee experts van Youngworks aan verbeteringen. YW brengt doelgroepinzichten in en deelt cumulatieve kennis op basis van onderzoeken naar studiekiezers (drijfveren, behoeften) en 50 voorlichtingscans in het afgelopen jaar (succescases, verbeterpunten, kansen). In ons advies benoemen we:

  • Strategie: welke activiteiten bied je wanneer aan, voor wie, met welke insteek?
  • Invulling open dag: hoe bouw je je verhaal op en wat zijn randvoorwaarden voor vorm en interactie?
  • Actieplan: wie doet wat binnen de onderwijsinstelling om verbeteringen door te voeren?

Realisatie: training voorlichters
De voorlichters die het verhaal op de open dag vertellen zijn bepalend. Weet je je jongeren te boeien en raken of gaat het verhaal net langs ze heen? In trainingen aan groepen van maximaal 15 deelnemers trainen we de vaardigheden van voorlichters. Zowel docentvoorlichters als studentvoorlichters kunnen deelnemen aan deze training. We werken vanuit twee perspectieven:

  • Inhoud: hoe speel je met je verhaal in op 1. drijfveren van studiekiezers: wat zoeken ze in hun opleiding. En 2. hun oriëntatiefase: welke vragen hebben jongeren? Wat is een goede opbouw van je verhaal?
  • Vorm: hoe breng je (ook online) de sfeer van een opleiding over? Hoe zorg je voor interactie tussen twee voorlichters? Waar moet je online allemaal rekening mee houden?

Deelnemers maken een persoonlijk verbeterplan, waarbij ze vanuit beide perspectieven verbeteringen en acties formuleren. Tijdens de training is ruimte voor uitwisseling en het inbrengen van eigen vragen.