Drie perspectieven om naar jonge medewerkers te kijken

Rutger van den Berg
2 april 2024

Waarom je niet alles vanuit ‘De jeugd van tegenwoordig’ kunt verklaren.

Op de werkvloer is het voor leidinggevenden en oudere collega’s essentieel om jonge medewerkers goed te begrijpen, om succesvol te kunnen samenwerken. Maar hoe kun je jongeren echt doorgronden? Wat onderscheidt jongere van oudere collega’s? Vaak zien we dat veel gedrag van jonge medewerkers wordt geduid vanuit de generatiebril; denk aan uitspraken als ‘Generatie Z is lui, brutaal en snel verveeld’. In dit artikel laten we je zien waarom deze generalisaties niet behulpzaam zijn, en pleiten we voor een benadering van drie perspectieven.

Drie kenmerken die doorwerken in het gedrag van jonge medewerkers

  1. Ze zijn in ontwikkeling.
    Jonge medewerkers zijn, nou ja, jong. Ze zijn nog volop in ontwikkeling, zowel cognitief als sociaal-emotioneel. Het is belangrijk om te erkennen dat hun gedrag en reacties worden beïnvloed door waar ze zich in hun ontwikkelingsproces bevinden. Dit werkt door in hun capaciteiten én in hun ontwikkelbehoeften. Zo hebben jonge medewerkers, gevoed door waar ze staan in hun ontwikkeling, bijvoorbeeld een grotere experimenteerdrang dan veel oudere collega’s: ze willen vaak zelf uitvinden of dingen ook op een andere (of op ‘hun’) manier kan. Zo leren ze over zichzelf en over wat wel en niet werkt binnen de – voor hen – nieuwe wereld van werk.
  2. Ze behoren tot een nieuwe generatie: generatie Z.
    Jongeren groeien op in interactie met hun omgeving. En die omgeving is nu anders dan 15, 30 of 50 jaar geleden. De huidige tijdgeest drukt een stempel op hun ideeën en gedrag, ook op het gebied van werk. Jonge medewerkers weerspiegelen de veranderende ideeën over werk in de gehele samenleving. Neem bijvoorbeeld de focus van veel jonge starters op een gezonde werk-privébalans: daar was vroeger echt minder aandacht voor, zeker wanneer je net begon met werken. Nu is het een reëel onderwerp dat jonge en ook oudere medewerkers volop kopzorgen geeft. We horen vaak dat jonge medewerkers veel alerter zijn op overwerk; na vijf uur is het klaar. Soms ook met hyperige trends als loudleaving en quiet quitting (zie onderstaande tiktok) geïllustreerd. Maar oudere collega’s geven ook vaak aan dat ze hierin kunnen leren, omdat ook zij niet leven om te werken. Daar komt bij dat jongeren en jongvolwassenen om zich heen ook ervaren hoe ingrijpend een burn-out kan uitpakken. Professionals moeten zich bewust zijn van deze context die de jongste generatie (en henzelf) beïnvloedt en begrijpen hoe het de verwachtingen en waarden van jongeren beïnvloedt. Benieuwd tot welke generatie jij behoort? Bekijk dan zeker ook onze generatietijdlijn. 
@saraisthreads Corporations are wondering why employees are disengaged and unmotivated when its literally their own doing. #fyp #work #working #corporate #corporatelife #corporatetiktok #corporateamerica #corporatehumor #office #officelife #manager #managersbelike #career #quietquit #actyourwage #skit #funny #sketch #quietquitting #veronica #morale #companymorale #company #companies ♬ original sound – Sarai Marie

  1. Het zijn starters: ze beginnen net in de wereld van werk.
    Jonge, startende medewerkers betreden een compleet nieuwe omgeving, waar ze worden geconfronteerd met onbekende uitdagingen, kansen en verwachtingen. Dit is spannend, en jonge medewerkers zoeken daarom volop naar houvast en duidelijkheid: wat is precies hun rol? Hoe werken de systemen? Met daarbij ook de minder expliciete en culturele aspecten als: Hoe is de dynamiek in het team? Wat is gepaste kleding en taalgebruik, en wat kun je beter niet doen? Al deze aspecten moeten jongeren nog uitvinden. Daar kunnen ze uiteraard goed wat hulp bij gebruiken. Het is belangrijk om hun positie te erkennen en hen te ondersteunen bij hun overgang naar het professionele leven.

Deze drie belangrijke perspectieven vormen de basis voor het begrijpen van jonge medewerkers en hun gedrag op de werkvloer. Door rekening te houden met hun leeftijd, generatie-effecten en positie als starters, kunnen professionals effectief inspelen op hun behoeften en bijdragen aan een inclusieve en ondersteunende werkomgeving.

Dus breng de volgende keer dat je in een discussie belandt over de inzet van jonge medewerkers ook deze perspectieven eens in. Veel gedrag is van alle tijden; dat is toch een mooie relativering? Daarbij mogen jongeren ook gewoon leren hoe het eraan toegaat in de wereld van werk. En daar hebben zij collega’s uit andere generaties volop bij nodig.

Generatie Z op de werkvloer

Een nieuwe generatie jonge medewerkers stroomt in op de arbeidsmarkt: Generatie Z! Ben jij teamleider, manager, praktijkopleider of HR-professional en wil jij aan de slag met jouw vraagstukken met betrekking tot deze young professionals? Volg dan onze (online) cursus Generatie Z op de werkvloer, individueel: als e-learning in je eigen tijd en tempo, met je team in een hybride traject, of met een spreker voor een groter publiek.

Meer over jongeren?

Al sinds 1999 werkt Youngworks met een team van onderzoekers, adviseurs en trainers; en met een uitgebreid netwerk, van wetenschappers tot designers aan verschillende vraagstukken rondom jongeren (en hun toekomst). We schrijven regelmatig blogs en longreads, bekijk hier onze blogs. Ook is onze kennis gebundeld in verschillende boeken en (online) trainingen.

Wil jij je met collega’s verdiepen in dit onderwerp? Wil je weten welke rol je als werkgever kunt spelen in deze zoektocht? Neem dan zeker contact met ons op.