Open dag-scan

Hoe sluit je de open dag optimaal aan op de behoeften van studiekiezers?

Hoe sluit je de open dag optimaal aan op de behoeften van studiekiezers?

De open dag is voor studiekiezers vaak een belangrijk moment om zich te laten inspireren en informeren. Voor roc’s, hogescholen en universiteiten daarom een heel belangrijk voorlichtingsmiddel. Niet alleen de behoeftes van jongeren zelf worden aangesproken; ook belangrijke beïnvloeders als ouders zijn vaak aanwezig op open dagen. Op basis van wat jongeren hier meemaken, beslissen ze vaak of een studie bij hen past. Youngworks werkt inmiddels ruim 20 jaar voor verschillende onderwijsinstellingen en biedt sinds vijf jaar de Open dag-scan aan. De Open dag-scan maakt inzichtelijk hoe de open dag wordt gewaardeerd door de doelgroep: Wat werkt goed, en wat kan er (nog) beter?

De afgelopen jaren bezochten onze onderzoekers meer dan honderd open dagen, meeloopdagen en proefcolleges van verschillende roc’s, hogescholen en universiteiten. We keken rond en spraken met jongeren en ouders over hun ervaringen of namen zelf een jonge studiekiezer mee. Dit leverde een schat aan kennis en inzichten op met vele do’s en don’ts voor de communicatie, vorm, inhoud en interactie.

Eerder waren dit fysieke bijeenkomsten; tijdens de coronapandemie kwamen hier online open dagen bij, met weer een heel andere dynamiek. Inmiddels zien we verschillende combinaties van fysieke en online componenten. De vraag blijft: hoe sluit je als onderwijsinstelling optimaal aan bij wat studiekiezers willen weten en ervaren? Onze Open dag-scan geeft hier meer inzicht in.

open dag scan

Hoe werkt onze Open dag-scan?

Tijdens de Open dag-scan reviewt ons team van onderzoekers meerdere voorlichtingsactiviteiten tijdens jullie open dag. Daarbij kijken we altijd door de ogen van jullie doelgroep én door onze expertbril. We schetsen hier een traject waarin we drie opleidingen tegelijk onder de loep nemen. Uiteraard bieden we altijd maatwerk om aan te sluiten op jullie specifieke situatie.

In gesprek met de doelgroep

Tijdens een open dag bezoeken onze onderzoekers presentaties en andere onderdelen (proeflessen, praktijklokalen, informatiemarkten). We mengen ons tussen de deelnemers en maken ons in gesprekjes met bezoekers (jongeren en ouders) kenbaar als onafhankelijke onderzoekers van Youngworks die in opdracht van de school ervaringen polsen. We gaan alleen in gesprek met jongeren en ouders die ervoor open staan en benadrukken de anonimiteit van hun feedback. Deze insteek levert veel eyeopeners op. Onze ervaring is verder dat geïnterviewden het als waardevol ervaren om hun mening te kunnen geven en te reflecteren op hun eigen drijfveren en behoeften tijdens de open dag.

Tijdens een online voorlichting is het lastiger in gesprek te komen met andere bezoekers. Daarom nemen we bij een online open dag jonge ‘mystery shoppers’ mee, studiekiezers die zich op een vervolgopleiding oriënteren. Zij bezoeken individueel onderdelen van de online open dag en delen na afloop hun bevindingen met ons.

Youngworks werkt volgens de richtlijnen van brancheorganisatie Data & Insights Network. We gaan verantwoord om met persoonsgegevens en anonimiseren alle resultaten.

Aandacht voor inhoud en vorm

Tijdens de Open dag-scan besteden we zowel aandacht aan de inhoud van het verhaal als aan de vorm. Inhoudelijk kijken we hoe de opleiding wordt beschreven, welke elementen centraal staan en naar de aansluiting op de belevingswereld en specifieke drijfveren van de doelgroep.

Qua vorm kijken we bijvoorbeeld naar de opbouw van het verhaal, de rolverdeling tussen de docent- en de studentvoorlichter, de mate van interactie, de vorm van de presentatie en randvoorwaarden zoals de lengte van het verhaal. Dit geldt voor de voorlichtingspresentaties, maar ook voor andere onderdelen van de open dag.

Timing en fasering

Het traject van een Open dag-scan duurt in totaal vier tot zes weken. We starten twee à drie weken voorafgaand aan de open dag met voorbereiden en doorlopen het aanmeldproces. Daarbij maken we kennis met jullie betrokken team om vragen en aandachtspunten op te halen. We kijken mee tijdens de open dag. Na de open dag nemen de analyse & rapportage en de presentatie van de bevindingen eveneens twee tot drie weken in beslag.

Wat levert een Open dag-scan op?

Onderwijsinstellingen besteden veel tijd en budget aan het organiseren van een open dag. Onafhankelijke feedback van experts vanuit het perspectief van de doelgroep (studiekiezers en ouders) is dan erg waardevol. Welke elementen waarderen zij positief? Waar zitten de quick wins? En wat kan er echt beter?

Youngworks formuleert aanbevelingen en verbeterpunten waar jullie meteen mee aan de slag kunnen. Zo maak je in korte tijd een grote verbeterslag op een essentieel onderdeel in de student journey.

“De Open dag-scan van Youngworks is voor Hogeschool Inholland een zeer waardevol instrument. Onze voorlichters en communicatieadviseurs kunnen met direct toepasbare praktische tips onze studiekeuzeactiviteiten zowel technisch als op inhoud verbeteren en daardoor een (online) sfeer neerzetten die jongeren raakt en boeit.” – Jessica Schipper, Werving & Studievoorlichting bij Hogeschool Inholland

Welke klanten gingen je voor?

Youngworks heeft Open dag-scans uitgevoerd voor mbo-scholen, hogescholen en universiteiten, waaronder: Alfa College, mboRijnland, Deltion College, De Haagse Hogeschool, Hogeschool Inholland, Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Utrecht, Windesheim, Radboud Universiteit, Vrije Universiteit Amsterdam, Universiteit van Amsterdam, TU Delft en Wageningen University & Research.

Over Youngworks

Youngworks is een onderzoek- en adviesbureau, gespecialiseerd in jongeren als doelgroep. Wij maken organisaties succesvol door het perspectief van jongeren in te nemen. Dit doen we al sinds 1999 met een kernteam van onderzoekers, adviseurs en trainers; en met een uitgebreid netwerk, van wetenschappers tot designers. Wij werken veel voor klanten in het onderwijs, arbeidsmarkt, leefstijl en media/cultuur.

We adviseren onderwijsinstellingen door het hele land over hun voorlichtingsbeleid. Afgelopen jaren hebben we bijvoorbeeld mbo-scholen, hogescholen en universiteiten begeleid bij de ontwikkeling van hun voorlichting. Bekijk ook onze casussen. Ook bieden we adviestrajecten aan om bijvoorbeeld de instroom van studenten structureel te verbeteren.

Begin 2023 hebben wij onze kennis over voorlichting geven aan studiekiezers gebundeld in een cursus. Deze kun je zowel met je team als individueel afnemen.