cases

Basisopleiding Jongeren als doelgroep als middel voor onboarden team Young Impact

‘Ik dacht dat ik jongeren kende, ik ben zelf nog redelijk jong. Maar tijdens de cursus dacht ik vaak: wow, zo heb ik er nog nooit naar gekeken. Heel waardevol!’ – Charlotte Tupang, manager fondsenwerving en subsidies

Aanleiding

Young Impact is een snelgroeiende organisatie die jongeren helpt om de wereld te verbeteren op een manier die bij hen past. De trainers van Young Impact reizen het hele land door om jongeren in actie te laten komen voor thema’s als klimaat, maatschappij, diversiteit, gelijke kansen en gezondheid. Hiervoor organiseert het team programma’s op scholen en evenementen zoals Young Impact Day en de Young Impact Awards.

Het ambitieuze team is sinds de start zeven jaar geleden snel gegroeid. En heeft dus voortdurend te maken met instroom en doorstroom. Inmiddels bestaat de organisatie uit zo’n vijftig medewerkers, onder wie elk half jaar minstens tien stagiairs en enkele bijbaners. De gemiddelde leeftijd is 28 jaar.

Vraag

Hoe blijf je als jonge, snelgroeiende organisatie op de hoogte van de jongerendoelgroep? En hoe optimaliseer je programma’s en activiteiten met die opgedane kennis?

Aanpak van het traject

Youngworks levert sinds 2021 als vaste kennispartner van Young Impact advies- en onderzoeksdiensten. Hierdoor zijn we op vaste basis in gesprek over de strategie van de organisatie en de operationalisatie naar diverse projecten en programma’s.

Omdat de jongerendoelgroep centraal staat bij Young Impact, hebben we in 2023 voorgesteld dat alle teamleden de Basisopleiding Jongeren als doelgroep volgen. We zijn gestart met een teamtraining: alle medewerkers volgden in hun eigen tijd en tempo onze online cursus, waarna we samenkwamen voor een gemeenschappelijke sessie in Breda. Tijdens die sessie deelde iedereen belangrijke eyeopeners en inzichten, en maakte het team gezamenlijk een eerste toepassing en doorvertaling naar de programma’s van Young Impact.

Inmiddels is de Basisopleiding Jongeren als doelgroep een vast onderdeel van de onboarding: alle nieuwe medewerkers volgen de online cursus tijdens hun inwerkprogramma.

Inzicht

Young Impact bereikt een breed scala aan jongeren: van brugklassers tot mbo-studenten. De Basisopleiding Jongeren als doelgroep heeft het besef vergroot dat er binnen de doelgroep jongeren veel variatie is in leeftijd, opleidingstype, regio en meer. Dit helpt Young Impact om in haar aanpak en programma’s nog beter in te spelen op de diverse behoeften en leefwerelden van haar doelgroep.

’Jongeren zijn geen containerbegrip. Vooral de splitsing in vroege, midden- en late adolescenten met ieder eigen behoeften en wensen heeft ons verder geholpen. Zo leer je dat een brugklasser vooral bij de groep wil horen, en waarom een bovenbouwleerling juist de vertaalslag wil maken naar de toekomst. Heel herkenbaar.’ – Charlotte Tupang

 De cursus heeft er tot slot aan bijgedragen dat medewerkers meer dezelfde taal spreken over jongeren. Het gedeelde kenniskader bevordert begrip en samenwerking binnen het team en helpt om de kwaliteit van het werk verder te verhogen. En ook jonge collega’s die in leeftijd nog dicht bij de jongerendoelgroep staan, doen nieuwe inzichten op die hen helpen in hun werk.

 ‘De basiscursus ‘Jongeren als doelgroep’ heeft mij jongeren beter laten begrijpen. Het bracht sommige uitdagingen, maar vooral ook de kansen die met deze leeftijd samengaan op een leuke manier in beeld. Deze kennis komt nu van pas tijdens het schrijven van lesmaterialen en het onderbouwen van ons werk. Ik kijk nu met humor naar deze interessante levensfase.’ – Eveline Hoofd, coördinator Kwaliteit & Inhoud

De trainer over dit traject

‘We doen veel onderzoek voor Young Impact, op de scholen waar zij MDT-projecten aanbiedt. Deze teamtraining biedt een goede verdieping op de monitoring en evaluatie-activiteiten die we daarvoor uitvoeren. Je begrijpt elkaar nog sneller.’ – Yvonne van Sark

Resultaat

De inzichten uit de cursus zijn op verschillende manieren verwerkt in het beleid van de organisatie, van de marketing tot de invulling van onderwijsprogramma’s. Aangezien Young Impact veel samenwerkt met andere maatschappelijke organisaties, zoals WWF, YoungCapital, I Care Producties, MIND Us en Join Us, helpt het ook in de strategiebepaling met deze partners. Charlotte Tupang: ‘Laatst hebben we een presentatie gegeven bij een partner waarbij we focusten op de doelgroep: Wie zijn die jongeren? Over wie hebben we het? En met welke kenmerken en behoeften moeten we dan rekening houden? Dit verhaal werd enorm goed ontvangen.’

Meer weten?

Wil je meer lezen over Young Impact? Klik hier.
Wil je meer weten over onze Basisopleiding Jongeren als doelgroep? Klik hier.