Onderwijs

Verbeter je (online) voorlichting

Meer kwaliteit door optimale aansluiting van voorlichting bij drijfveren van studiekiezers.

De Open Dag scan van Youngworks is voor Hogeschool Inholland een zeer waardevol instrument. Onze voorlichters en communicatieadviseurs kunnen met direct toepasbare praktische tips onze studiekeuzeactiviteiten zowel technisch als op inhoud verbeteren en daardoor een (online) sfeer neerzetten die jongeren raakt en boeit.

 – Jessica Schipper, Werving & Studievoorlichting bij Hogeschool Inholland

Al 20 jaar verdiepen wij ons in de studiekeuze van jongeren. De afgelopen maanden scanden we – samen met jongeren-  meer dan 50 online open dagen, meeloopdagen en proefcolleges. Met al die opgedane kennis en inzichten kunnen we ook jouw onderwijsinstelling helpen om de (online) voorlichting te optimaliseren. We bieden 3 concrete producten, die je los of gecombineerd kan afnemen. Per opleiding, per domein/sector, of voor de gehele organisatie.

Product 1: Open dag scan
De open dag blijft het belangrijkste voorlichtingsmiddel in de student journey. Onze expert(s) scannen samen met studiekiezers één of meerdere voorlichtingsactiviteiten van opleidingen door onze expert(s) en studiekiezers. Eindproduct zijn concrete verbeterpunten over communicatie, vorm, inhoud en interactie.

Product 2: Optimaliseren aanpak hybride voorlichting
In 2-3 werksessies maakt een gemengd team (onderwijs, voorlichting, communicatie) van de onderwijsinstelling, onder begeleiding van twee experts van Youngworks, een concreet actieplan voor de voorlichtingsaanpak. Daarin is aandacht voor de optimale mix van online en offline activiteiten. We baseren keuzes op behoeften van de studiekiezers en toetsen tussentijds ideeën bij de doelgroep.

Product 3: Trainen van voorlichters
In een interactieve training nemen we de docent- en studentvoorlichters mee in de inzichten uit de open dag scan en de vernieuwde aanpak. Na afloop weten zij – op individueel niveau- jongeren beter te boeien en raken in vorm en inhoud.

Meer weten?
Meer weten over deze producten of een aanpak op maat?  Vul je gegevens in en één van onze senior experts neemt contact met je op.